-- BELÉPÉS

 OLDALTÉRKÉP - KEZDŐOLDAL - ARCKÉPCSARNOKKÖZTÉRI ALKOTÁSOK -  -  ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEK - MÚZEUMOK KIÁLLÍTÓHELYEK  TERMÉSZETI ÉRTÉKEK  -  UTCÁK TEREK -    KÖNYVESPOLCRA - IMPRESSZUMVENDÉGKÖNYV 
 


LEXIKON
 
A, Á - B - C - CS - D -E, É - F - G - GY - H -I, Í - J - K - L - LY - M - N NY - O, Ó - Ö, Ő -P - Q - R - S - SZ - T -TY - U, Ú - Ü, Ű - V - W - X - Y - Z - ZS

TEMATIKUS OLDALAK
A képre kattintva galériák megtekinthetőek
Már 674 kincs az oldalon

Legújabb feltöltések


Dudás Sándor szobrász
Labádi Lajos (1953-2019)
Labádi Lajos-dombormű (2020)
Trianon-emléktábla (2020)
1914-1919 Pro Pátria emléktábla
Szenyéri János (1841-1921)
Szenyéri János-emlkétábla (2019)
Komor Marcell (1868-1944)
Komor Marcell-mellszobor
Veréb Imre (1936-1982)
Veréb Imre-emléktábla
Tóth József-emléktábla
Petőfi S. Ált. Isk.-emléktábla
Barta János-emléktábla

Nagyajtósi István (1908-1989)

Velünk élő örökség
A Szentesi TV Állomás
Szentes kincsei
Bese László
Mozgóképek Szentesen
Aki iszik belőle, váljon egészségére
A szentesi díszkút története
A művelődés szentesi otthonai
Veszett Nagy Sándor nyomában
Szentesi szó-képek
Megszakadt életút
A Vasúttörténeti Alapítvány gépészeti gyűjteménye Szentesen
Elestek a dicsőség mezején
Szentesi disznótoros könyv
40 éves a Galéria
Szentes halmai
Szentes rejtett kincsei
Szentesi életrajzi évfordulók 1988
Szentesi életrajzi évfordulók 1987
Szentes és a repülés
Megszentelt határ
Szentesi fazekaskönyv
A Lajtha László zeneiskola fél évszázada
Petrák - krónika
Amire emlékszem
Húsz év könyv
Kiss Bálint református lelkipásztior élete és munkássága
Harruckern János György-mellszobor
Szentesi anekdoták
CSMHE évkönyve 2011-2012
A vekeri halastó madárvilága
Pirity Mátyás-emléktábla
Pirity Mátyás (1911-2003)
Sportuszoda alapkő-emléktábla
Dr. Rébeli Szabó József-emléktábla
Emlékfa - 2011
Kopjafa
1956-os emlékoszlop
Szóváltás a barázda végén
Büszkeségpont
Gyónás
Kruplicukor
Fegyveres életfa (1983)
Kopjafa (2016)
Emlékfa - 1980
Ivókút-2012
Emlékfa - 2015
MÁV motorgarázs emléktábla
Emlékfa - 2004
Egyenruhák - kiállítás képgaléria
Tavasz a természetben - képgaléria
Makett kiállítás
Műszakiak Napja - képgaléria
Arcképek Szentesről - képgaléria
XIII. Műszakiak Napja - képgaléria
Látogatás az Árpád Agrár Zrt. Szentlászlói telepén
Barangolás Szentes kincsei között - előadás képgaléria
Mátkaság, esküvő, lakodalom - néprajzi előadás képgaléria

"Rejtelmek, ha zengenek..." kiállításmegnyitó képgaléria
A szentesi városháza építéstörténete - könyvbemutató képgaléria
A szentesi városháza építéstörténet - könyv
Nagy Imre festő festményei
Hírversek 001
Tokácsli Lajos festőművész képei
Tokácsli Lajos centenáriumi emlékalbum
Síma Ferenc (1912-?)
Min nevettek őseink...
Szentháromság-szobor építése
Szentháromság szobor
Kálvária szoborcsoport
Könyvespolcra - Nézzétek az álmot játszom

 


TUDTA?

Könyvespolcra

KÖNYVESPOLCRA


Készült egy 39 oldalas összeállítást, amely áttekinti a 2018-as időszaki kiállításokat és róluk megjelenő újság cikkeket. A képre kattintva PDF formátumban letölthető.

 

 

számláló
Indulás: 2011-12-28
 

időjárás
 
A,Á lexikon
A,Á lexikon : Az első Kossuth szobor felállítása

Az első Kossuth szobor felállítása


Közismert, hogy Kossuth Lajos teljhatalmú országos népfölkelési biztosként járt először Szentesen, az alföldi toborzó körútja során. 1848. október elsején délután érkezett városunkba, s a főtéren lelkesítő beszédet intézett a szentesi néphez. A város népgyűlési jegyzőkönyvének bejegyzése szerint: "A minden felől hallatszott éljen felkiáltások között Kossuth Lajos országos teljhatalmú biztos megköszönvén a szíves elfogadást, - számos lovas őrsereg elő kíséretében az utcákon hullámzó néptömeg közt városunk piacára beérkezett, - hol is a minden felől öszve tódult és tág piacunkon meg nem fért néptömeg között az esten felállított szószékre Kossuth Lajos országos biztos úr a szűnni nem akaró éljenzés közt fellépvén, minden lelkes honpolgárt megható lelkes beszédjei által városi közönségünket az általános népfelkelésre felhívta, - mely felhívásra városunk lelkes lakosai felhevülve általános és lelkes felkiáltások közt hazáért élni halni nyilvánítván magát, a felkelésre készségét többszöri felkiáltások közt ismételte." Kossuth az éjszakát Boros Sámuel főbíró házában, a volt jegyzői lakban (Hajdú Lajos u. 1.) töltötte. Másnap kinevezte a népfölkelők parancsnokait, és folytatta toborzó útját Szegváron, Mindszenten, Hódmezővásárhelyen és Szegeden.

A Kossuth személye iránti ragaszkodás ettől kezdve töretlen maradt a szentesiekben, - talán mondhatjuk, hogy napjainkig. Ennek számos megnyilvánulását ismerjük: a szentesiek az 1869. évi országgyűlési választáson közfelkiáltással Kossuth Lajost választották meg a város országgyűlési képviselőjévé; a város 48-as érzelmű polgárai 1870-ben az újonnan alakult Szentesi 48-as Népkör tiszteletbeli elnökévé választották, majd 1875-ben kísérletet tettek hazahívására; 1887-ben egyhangú lelkesedéssel Szentes díszpolgárává választották; 1892 szeptemberében - 90. születésnapja alkalmából - a városi képviselő-testület határozatot hozott életnagyságú képének megfestésére a közgyűlési terem számára; kimondta továbbá, hogy a város főterét, valamint a vasúthoz vezető főutcát Kossuth Lajosról nevezi el. Ugyanebből az alkalomból 1000 forintos tőkével Kossuth-alapítvány létesült a helybeli gimnazisták javára.

Kossuth 1894. március 20-án bekövetkezett halálának híre mély részvétet keltett. Turini ravatalánál Sima Ferenc országgyűlési képviselő helyezte el Szentes város koszorúját, a parlament megbízásából közreműködött Kossuth hamvainak hazaszállításában és az országos gyászünnepély megszervezésében. A városi közgyűlés részvéttáviratot küldött Kossuth fiainak, s intézkedett a kegyelet lerovásának méltó módjáról. Ekkor határozta el, hogy addig is, amíg a város Kossuth Lajosnak szobrot emelhet, egy díszes emlékkővel jelöli meg a főtérnek azt a helyét, ahol 1848-ban Kossuth a beszédét tartotta. [1]

A helyi sajtó 1894. május 23-án így írt az eseményről:
Csongrádmegye közgyűlése Sima Ferencz indítványára elhatározta, hogy Kossuth élet nagyságú arczképét lefesteti a közgyűlés terme számára, 500 frtot ad az országos szobor költségéhez s a megye hozzá fog járulni a Szentesen felállítandó Kossuth szobor költségéhez is; de e felett érdemileg akkor határoz, ha Szentes városának a szobor létesítése iránti szándéka hivatalosan jut a megye tudomására. Mikor a megye Sima idevonatkozó indítványát tárgyalta : Nóvák József inditványozta, hogy Kossuthéval egyideüleg festessék le Deák Ferencz, történelmünk e másik nagy alakjának arczképe is, mit a közgyűlés egvhangulag elfogadott. [2]

A gyűjtés nyomban megkezdődött, de a befolyt öszszeg egyelőre csak egy szerény méretű és kivitelű mellszobor beszerzését tette lehetővé. A Kis György és Gerenday Béla budapesti szobrászok műhelyében készült Kossuth-mellszobor leleplezésére 1898. március 15-én - a forradalom és szabadságharc 50 éves évfordulóján - került sor. A szobor talapzatán Kossuth Lajos neve alatt ez állt: "Eljöttem, hogy megkérdezzem a Magyar Nemzettől, meg akar-e hát halni rabszolga módra gyalázatosan, vagy élni akar szabadon és dicsőségben. E helyen mondta Szentes népének 1848. szeptember 26-án." A dátum ugyan téves, de a szándék nemes volt; örök emléket állítani a nagy hazafinak. [1]

A helyi sajtó 1898. március 18-án így írt az eseményről:
Kossuth Lajos leleplezendő mellszobra kőrül védő kordont húzatott az ünnepélyt rendező bízottság gondnogsága. Semmit sem ért. Az óriási emberáradat mint egy méltóságteljesen dagadó tenger tőrte össze a gyenge korlátokat, maga előtt tolva mint tiszta fehér habját városunk szép asssonyait és leányait. Így talpalatnyi hely nem maradt elfoglalatlanul az óriási téren. Tele voltak a házak ablakai, tetői, az épülő nagy vendéglő álványai és a térre torkolló utcái is. Egész tömeg magatartását általában méltóságteljes nyugalom jellemezte, az arcokon ünnepélyes maghatottság - szomorúság látszott.

Nyugodt, magasztos, szép volt az ünnepély lefolyása, as elmondott beszédeket vasárnapi lapunkban fogjuk közölni. Itt csak azt emlitjűk meg, hogy a polgármester megnyitó beszéde után a város országgyüllési képviselője Sima Ferencz egyszerű és szép magyar díszbe lépett a szószékre s feszült figyelem és érdeklődés között mondta el ünnepi beszédét, melynek mondása kőzban lehullott a lepel nagy Kossuth Lajosnak mellszobráról.
[3]

A Kossuth-kultusz továbbélését bizonyítja, hogy születésének 100 éves évfordulójáról - 1902. szeptember 19-én - fényes külsőségek között emlékeztek meg; néhány hónappal később pedig (1903. április 20-án) kimondták, hogy az ideiglenesnek szánt mellszobrot egy méltóbb emlékművel cserélik fel a város főterén. [1]


Az oldalon felhasznált források

Irodalom:
[1] Labádi Lajos: Az első kossuth szobor felállítása - http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2008/10_0314/09.htm
[2] Szentesi Lap 1894-05-23. 60. szám 2. oldal
[3] Szentesi Lap 1898-03-18. 33. szám 2. oldal

Kép:
© Lantos Imre - Kossuth Lajos mellszobra
Szoboravató 1898-ban - forrás: Szentesi Levéltár

 

 

 

 


Xtina Hungary - A legnagyobb Christina Aguilera fan site - KATT!    *****    Egy párkapcsolat elõtt, fontos tudni alapvetõ ismereteket a társadról.Ezért fontos a párkapcsolati elemzés. Rendeld meg!    *****    Születési horoszkóp + 3 év elõrejelzés, csak 5000 Ft. rendeld meg most és minden kérdésedet, + megbeszéljük!!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzés diplomás asztrológustól. Keress,szeretettel várlak!Kattints!    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Én segítek értelmezni azt,amit látsz.Várlak az oldalamom    *****    Simonyi ingatlan2023 Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Debrecen    *****    PREKAMBRIUM HUNGARY - Videók, cikkek a tudomány világából. Légy részese te is!    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL    *****    Why do all the monsters come out at night? - click here - Why do all the monsters come out at night?    *****    Why do all the monsters come out at night? - click here - Why do all the monsters come out at night?    *****    Csatlakozz közénk, és légy része fantasy világunknak! - Rose Harbor. egy fórumos szerepjáték a gportal felületén! - RPG    *****    ROSE HARBOR - and i know now that this world will never be enough for me - ROSE HARBOR    *****    Rajz, vers, blog, irka-firka, sztorik, tõlem, bárkinek:)    *****    Várod a karácsonyt? Szeretnél gyorsan ünnepi hangulatba keveredni? Akkor itt a helyed! karacsony.gportal.hu KATT IDE!    *****    Ahhoz, hogy legyõzd a félelmed, rá kell ébredned, hogy nincs menekvés attól, amitõl rettegsz. - David Gemmell    *****    „Evil will never be countered while good men do nothing.“    *****    Idegen vagyok. Semmi szükség rá, hogy hazudj vagy tagadj. Csak a barátokkal szemben kell álarcot hordanunk.