-- BELÉPÉS

 OLDALTÉRKÉP - KEZDŐOLDAL - ARCKÉPCSARNOKKÖZTÉRI ALKOTÁSOK -  -  ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEK - MÚZEUMOK KIÁLLÍTÓHELYEK  TERMÉSZETI ÉRTÉKEK  -  UTCÁK TEREK -    KÖNYVESPOLCRA - IMPRESSZUMVENDÉGKÖNYV 
 


LEXIKON
 
A, Á - B - C - CS - D -E, É - F - G - GY - H -I, Í - J - K - L - LY - M - N NY - O, Ó - Ö, Ő -P - Q - R - S - SZ - T -TY - U, Ú - Ü, Ű - V - W - X - Y - Z - ZS

TEMATIKUS OLDALAK
A képre kattintva galériák megtekinthetőek
Már 674 kincs az oldalon

Legújabb feltöltések


Dudás Sándor szobrász
Labádi Lajos (1953-2019)
Labádi Lajos-dombormű (2020)
Trianon-emléktábla (2020)
1914-1919 Pro Pátria emléktábla
Szenyéri János (1841-1921)
Szenyéri János-emlkétábla (2019)
Komor Marcell (1868-1944)
Komor Marcell-mellszobor
Veréb Imre (1936-1982)
Veréb Imre-emléktábla
Tóth József-emléktábla
Petőfi S. Ált. Isk.-emléktábla
Barta János-emléktábla

Nagyajtósi István (1908-1989)

Velünk élő örökség
A Szentesi TV Állomás
Szentes kincsei
Bese László
Mozgóképek Szentesen
Aki iszik belőle, váljon egészségére
A szentesi díszkút története
A művelődés szentesi otthonai
Veszett Nagy Sándor nyomában
Szentesi szó-képek
Megszakadt életút
A Vasúttörténeti Alapítvány gépészeti gyűjteménye Szentesen
Elestek a dicsőség mezején
Szentesi disznótoros könyv
40 éves a Galéria
Szentes halmai
Szentes rejtett kincsei
Szentesi életrajzi évfordulók 1988
Szentesi életrajzi évfordulók 1987
Szentes és a repülés
Megszentelt határ
Szentesi fazekaskönyv
A Lajtha László zeneiskola fél évszázada
Petrák - krónika
Amire emlékszem
Húsz év könyv
Kiss Bálint református lelkipásztior élete és munkássága
Harruckern János György-mellszobor
Szentesi anekdoták
CSMHE évkönyve 2011-2012
A vekeri halastó madárvilága
Pirity Mátyás-emléktábla
Pirity Mátyás (1911-2003)
Sportuszoda alapkő-emléktábla
Dr. Rébeli Szabó József-emléktábla
Emlékfa - 2011
Kopjafa
1956-os emlékoszlop
Szóváltás a barázda végén
Büszkeségpont
Gyónás
Kruplicukor
Fegyveres életfa (1983)
Kopjafa (2016)
Emlékfa - 1980
Ivókút-2012
Emlékfa - 2015
MÁV motorgarázs emléktábla
Emlékfa - 2004
Egyenruhák - kiállítás képgaléria
Tavasz a természetben - képgaléria
Makett kiállítás
Műszakiak Napja - képgaléria
Arcképek Szentesről - képgaléria
XIII. Műszakiak Napja - képgaléria
Látogatás az Árpád Agrár Zrt. Szentlászlói telepén
Barangolás Szentes kincsei között - előadás képgaléria
Mátkaság, esküvő, lakodalom - néprajzi előadás képgaléria

"Rejtelmek, ha zengenek..." kiállításmegnyitó képgaléria
A szentesi városháza építéstörténete - könyvbemutató képgaléria
A szentesi városháza építéstörténet - könyv
Nagy Imre festő festményei
Hírversek 001
Tokácsli Lajos festőművész képei
Tokácsli Lajos centenáriumi emlékalbum
Síma Ferenc (1912-?)
Min nevettek őseink...
Szentháromság-szobor építése
Szentháromság szobor
Kálvária szoborcsoport
Könyvespolcra - Nézzétek az álmot játszom

 


TUDTA?

Könyvespolcra

KÖNYVESPOLCRA


Készült egy 39 oldalas összeállítást, amely áttekinti a 2018-as időszaki kiállításokat és róluk megjelenő újság cikkeket. A képre kattintva PDF formátumban letölthető.

 

 

számláló
Indulás: 2011-12-28
 

időjárás
 
A,Á lexikon
A,Á lexikon : Az első világháború mindenapjai Szentesen 02. rész - 1914.

Az első világháború mindenapjai Szentesen 02. rész - 1914.Június. 28. vasárnap: Az Alföldi ellenzék rendkivüli kiadásban ad hírt a trónörökös pár elleni merényletről.

Június 29. hétfő: Az összes középületre gyászlobogót tüznek.

Július 2. csütörtök: A Szentesi Lap tudósítása - A trónörökös halála.
A trónörökös és nejének szarajevói borzalmas meggyilkolásáról a legelső hir vásarnap, a kora délutáni órákban érkezett meg városunkba A hirt eleinte kétkedéssel fogadta mindenki s csak akkor adtak hitelt a tragédiának, amidőn a vármegyére megérkezett a hivatalos értesítés, amelynek vétele után a vármegyeházára kitüzték a gyászlobogót. Laptársunk az »Alföldi Ellenzék« rendkívüli kiadást bocsátott kí, amelyet gyorsan elkapkodtak. A trónörökös pár gálád legyilkolásának hire mély meg döbbenést keltett városunk lakosságának lelkében is...[1]

Július 3. péntek: Fridmann Gyula dr főrabbi a zsidótemplomban tartott szertartást a trónörökös pár tiszteletére.

Júlus 4. Szombat: reggel fél 8 órakor Böszörményi Jenő lelkész a felsőpárti református templomban, 8 órakor a református nagy templomban Futó Zoltán esperes lelkész mondott imát a trónörökös és neje tiszteletére.

Július 5. vasárnap: Gyászmisét tartanak  a görög templomban 10 és 11 órakor a megboldogult trónörökös párért.

Július 6. hétfő: A katolikus templomban 9 órakor dr Ulár István prelátus requimet tartott a trónörökös pár lelki üdvösségéért.

Július 8. szerda: Cicatricas Lajos dr főispán rendkivüli közgyüllést hív össze, mejnek egyedüli témája a trónökrököspár halála fölötti megemlékezés. A vármegye törvényhatósági bizottsága egyhangú határozattal kimondotta, hogy a trónörökös halála felett érzett mély fájdalmát ó felsége előtt föliratban tolmácsolja s a trónörökös emlékezetét a vármegye jegyzőkönyvében megörökíti.

Július 21. kedd: A határon többmint száz szerb katonaszökevényt fognak el. A belügyminiszter több alföldi városban helyezi el őket. Szentesre is több szerb katonaszökevény kerül és két asszony aki a férje után jött.

Július 26. vasárnap: Már korán reggel ki voltak ragasztva a hivatalos piros és zöld falragasz, amely a részleges mozgósítást tartalmazta. A postán elrendelik az éjjeli és nappali állandó szolgálatot.

Július 27. hétfő: Elrendelik a 4-dik hadtest alá tartozók mozgósítását. Kétnapi hideg élelemmel Szolnoki parancsnokságon kell jelentkezni.
Hajnalban megindultak a katonakötelesek Szentesről.

Július 28. kedd: Éltbe lép a hadimenetrend Szentesen is. A hadiforgalom érdekében korlátozásokat vezetnek be polgári személy szállításban. A városházán százával jelentkeznek az emberek, hogy meggyőződjenek róla, hogy tényleg be kell e vonulni, Nagyon sok önkéntes jelentkezik a katonaügyvezetőségnél, hogy ők is mennek a szerbek elleni háborúba. A bevonuló katonákat és népfelkelőket ingyen viszik Csabára és Szegedre. Az elutazásnál mindig jelen van a pályaudvaron Gyulavári Géza katonaügyvezető és Szőke Sándor állomásfőnök. Mindent elkövetnek a gyors és akadálytalan bevonulás érdekében.

Július 29. szerda: A katona ügyvezető hivatalban minden nap reggel 6 órától este 10 óráig Bugyi Antal polgármesterhelyettes és Gyulavári Géza katonaügyvezető tart készenlétet. A rendörség éjjeli ügyeleti szolgálatot tart, és kötelesek minden fontosabb ügyet a polgármesterhelyettesnek vagy a katonaügyvezetőnek éjjel is azonnal jelenteni, akik ha szükséges, azonnal intézkednek.

Július 30. csütörtök: A Szentesi Lapban megjelenik Ferenc József "Népeimhez" című kiáltványa. Az Alföldi Ellenzék című lapban megjelenik a hadüzenet.Több ezer főnyi tőmeg a Kossuth téren este hangos zene és énekszóval lelkessen tüntetett a háború mellett. Csak a hadimenetrend postavonatai közlekednek. Helyi viszonylatban naponta egy vonat közlekedik mindkét irányban, kizárólag harmad osztályú kocsikból összeállítva.

Július 31. péntek: Bugyi Antal polgármesterhelyettes közleményt ad ki az általános mozgósítás szabályairól.

Augusztus 1. szombat: Dr. Cicatricis Lajos főispán felhívást intéz a bevonultak családtagjainak segélyezésére. Részlet a felhívásból ...A katonai mozgósítások következtében sok családapának és családfenntartónak kellett bevonulni a haza védelmére, itthonhagyva családját és gyermekeit, akik közül igen sokan szükölködést és ínséget szenvednek e nehéz napokban...E válságos időkben szent kötelessége mindenkinek: segítő kezét kinyújtani és a szükölködést enyhíteni azok családjánál, akik elmentek a hívó szóra és ha kell, életüket és vérüket áldozzák a harc mezején...[2]
Hírdetmény ben teszik közzé hogy a város bármely területén megszált külföldi egyént, ugy a megérkezését mint távozását a szállásadó, vagy a megbízotja 24 órán belül köteles jelenteni a rendőrkapitányságon.

Augusztus 2. vasárnap: A város háza dísztermében dr Cicatricis Lajps főispán meghívására nagyon sokan eljöttek. Az azonnal megindul gyűjtés 5000 koronát eredményezett.Az értekezleten többekközött négy bizottságot alapítottak.
1. Adományok gyűjtése pénzben és természetben. Elnökei Nagy Ferencné és Fekete Márton, pénztárosa Nyíri Bertalan gyógyszerész.
2. Patronage ügyeket intéz és célja hogy az othon maradt családtagokat jószívű emberek pártfogására bízza. Elnökei Kiss Zsigmondné és Csató Zsigmond, titkár dr. Csergő Károly II. főjegyző.
3. Napközis gyermekothon szervezése. Elnöke dr. Cicatricis Lajosné.
4. Az itthon maradt orvosok egészségügyi szolgálata.
A tudományos Mozgószínház elkezdi vetíteni Ferenc Ferdinánd trónörökös és neje temetésén készült fílm vetítését.
dr Csergő Károly vármegyei hatósági mukásközvetitőnél kell jelentkezni akik alkalmaznának női munkaerőt (főzőnő, takarítónő, mosónő, bejárőnő stb.) a cél hogy a katonai szolgálatra bevonultak családtagjainak munkát biztositsanak.

Augusztus 4. kedd: Megkezdi működését az állandó orvosi szolgálat. A városi orvosi hivatalban naponta díjtalanul látják el  a bevonult katonák családtagjait. Valamint ingyen adnak orvosságot a szegényeknek.
Bugyi Antal polgármesterhelyettes figyelmeztetést tesz közzé a rémhírterjesztőkkel szemben.A koholmányok terjesztőivel szemben a közönség oktalan felizgatásáért  a legerélyesebben és a legszigorúbban fognak eljárni.

Augusztus 6. csütörtök: Pákozdy István tanácselnök felhívást intéz a harcbavonult családapák gyermekeinek védelmére. Részlet a felhívásból ...Sok ezer családapa hagyja el otthonát, visszahagyva felügyeletre szorult gyermekeit...Aki azt kívánja, hogy otthonában visszamaradt vagy idegeneknél, iparosoknál vagy cselédként elhelyezett gyermeke felett a felügyeletet gyakoroljuk, az jelentse be ezt a kívánságát...A fiuk felett az erre felkért felügyelő hatóságok, a leányok felett pedig hiv. pártfogónőnk és felügyelő hatóságunk nőtagjai fogják a felügyeletet a legnygyobb gondal és szeretettel gyakorolni és ezzel a gondos családapa hiányát iparkodunk pótolni...
A háború idejére 7 Napközi otthon nyilik. Az otthonban azokat 2-10 év közötti gyerekeket lehet beíratni akiknek apjuk bevonult és nincsen kereső gondozója. Megkezdi működését a patronage bizottság 80 hölgy és 40 férfi közreműködésével minden héten három napon.

Augusztus 8. szombat: A Szentesi EllenŐrben háborúellenes cikk jelenik meg.

Augusztus 9. vasárnap: Megkezdi működését a tábori posta.
dr Nagy Sándor alispán felkéri a város női lakosságát hogy jelentkezzenek ápolónői tanfolyamra.

augusztus 12. szerda: Betiltják a Szentesi Ellenőr utcai elárúsítását.

Augusztus 13. csütörtök: Hegedűs fényképész Tábori posta levelzőlapot kezd készíteni, 6 db. fénykép 3. koronába kerül.

Augusztus 14. péntek. Államsegély az itthonmaradottaknak Szentesen 62 fillér. Augusztusban egy összegben majd havonta 1-én és 16-án kerül kifizetésre.

augusztus 16. vasárnap: A szentesi Torna Egylet az Erzsébet-kerti tornapályán jótékonysági tornaversenyt rendez az itthonmaradt családtagok javára..

Augusztus 20. csütörtök: Országos katonanapot tartanak a Száchenyi ligetben a befolyt támogatásból a hadbavonultak családtagjait segélyezik.
A belépő 20 fillér a sorsjegy 40 fillér. Este a Kossut térről körmenet indult. Az Alföldi Ellenzék igy számolt be az eseményekről: ...A Szent István napi hódoló körmenet olyan impzáns tüntető felvonulássá fejlődött ki, mely páratlanul áll városunk történetében. Zeneszóval, fáklyák és lampionok özöne mellett tüntetett szentes város népe, hogy ezáltal is kifejezést adjon törhetetlen király hüségének. A vármegyeháza előtt állott  fel előzör a tüntetők beláthatatlan tömege, sitt dr Cicatricis Lajos főispán szólt a néphez. A midvégig lelkes hangulatban lefolyt tüntetés alatt Fekete Márton képviselő, dr Nagy Sándor alispán, dr Mátéffy Ferenc polgármester és Bugyi Antal polgármesterhelyettes előtt jelentek meg, akik mindannyian lelkesítőn beszéltek a tüntető tömeghez...[3]

Augusztus 22. szombat: A háborúban szenvedők lelkiüdvéért Pénzes Elekné, szül. Krékec Karolina őrmester tart kegyeleti misét  a római katolikus templomban.

Augusztus 23. vasárnap: A katonaiügyvezetőség kérelemmel fordult a lakossághoz, hogy akik szivart, cigerettát vagy italt szántak a bevonulók részére adják le Gyulaváry Géza katonaügyvezetőnél. Az adományok a vonaton kerülnek kiosztásra.

Augusztus 24. hétfő: Szegedre vonultak be a tartalékos és póttartalékos honvédek, és azok akik Szegedről lettek szabadságolva. valamint az 1876. évben született 38 éves,valamint az összes fiatalabb életkorú népfelkelő. Békéscsabára és Gyulára vonultak be azok az ujoncok és póttartalékosok, akik nem szentesi születésüek és nem a békéscsabai és gyulai hadkiegészítőhöz tartoznak.

Augusztus 25. kedd: Békéscsabára és Gyulára vonultak be az 1914-ben besorozott szentesi ujoncok és póttartalékosok. Szegedre vonultak be az 1875-ben született 39 éves népfelkelőkötelesek.
Az Alföldi Ellenzék így számolt be az ujoncok bevonulásáról ...Ma reggel elvitték a legények elejét, az ujoncokat is. A király hívó szavára örömmel, lelkesedéssel tettek eleget a szentesi ujoncok is, akiket a város apraja nagyja kikisért az vasútállomáshoz.
Fél nyolckor gyülekeztek a piactéren az ujoncok és a közönség egy része, nyolc órakor már a vasútállomás felé haladt zeneszóval, zászlókkal a lelkes tömeg. Az állomásnál alig tért el a sok ember, aki azért jött ki, hogy fiától, testvérétől, barátjától elbúcsúzzon s bátorítsa akkor, amidőn legszentebb hazafiúi kötelességét megy teljesíteni.
Szentes város leányai is megjelentek a pályaudvaron Gyulavári Géza katonaügyvezető kérelmére a bevonuló ujoncokat cigerettákkal, szivarokkal, sörrel, borral és süteményekkel elhalmozták. A vasútállomás csak úgy visszhngzott a nótától és zenétől és a mi fiaink tüzes lelkesedéssel, a félelem leghalványabb jele nélkül indultak el zászlóik alá, hogy ha kell, feláldozzák életüket és vérüket a hazáért és királyért.
A zene és az ujoncok vidám hangja mellett lassan megindult a vonat. Az itthonmaradtak kendőjüket, a fiuk virágos kalapjukat lengettékegymás felé és néhány perc múlva már csak a villanytelepen tulról hallatszott mindinkább elhalóbban: "Én leszek az első század szakaszvezető..."[4]

Augusztus 26. szerda: Szegedre vonultak be az 1874-ben született 40 éves népfelkelőkötelesek.

Augusztus 27. csütörtök: Szegedre vonultak be az 1873-ban született 41 éves népfelkelőkötelesek.
A szentesi Vöröskereszt Fiókegylet elnőksége kérelemmel fordult Szentes lakosságához. Hogy pénzbeli adományaikkal segítség elő a Szentesen felállítandó kisegítő korház működését. Továbbá várnak egyébb adományokat is (élelmiszer, ágy, ágynemű, ruházat stb.)

Augusztus 28. péntek: Szegedre vonultak be az 1872-ben született 42 éves népfelkelőkötelesek. Elfogták az első réhírterjesztőt Sallai Jzsefet aki a piacon erőssen kritizálta a hadsereg ténykedését, letartóztatták és a szegedi Csillag börtönbe szállították.
Szentes város részére utósorozást rendelnek el Békéscsabán.

Augusztus 30. vasárnap: Megkezdi működését a népiroda. Célja hogy ingyenes jogsegélyt nyújtson a bevonultak családtagjainak.

Szeptember 1. kedd: Megalakul városunkban a 35 iparossal a Bőripari Szövetkezet. 200 ezer korona értékű katonai lábbeli készítésére kapnak megbízást.

Szeptember 06. vasárnap: Több csaló ellen indult eljárás akik visszaéltek az államsegély felvételénél.

Szeptember 12. Szombat: Az első szentesi katona temetése. Kanász Nagy István Lembergnél kapott sebet sulyos sérülésével Budapesten ápolták.

Szeptember 13. vasárnap: Megérkezik az első sebesülteket szállító vonat. Szentesen 50 könnyebb és 8 nehéz sebesültet helyeznek el.
Az Aalföldi Ellenzék is beszámolt az eseményről ...Az állomásnál Szentes összes orvosai megjelentek és segédkeztek abban, hogy a hazaért szenvedők mennél kényelmesebben elszállíttasanak. A nehezebb sebesülteket autó, a könnyebbsebesülteket pedigbérkocsk vitték a vármegyei közkórházba, ahol elhelyezésükre minden a lehető legnagyobb körültekintéssel megtörtént. A Vöröskereszt Egylet ápolói hálát érdemlő buzgalmat fejtettek ki, hogy sebesülteinket mennél jobban ellássák...[5]

Szeptember 15-16 kedd és szerda: Az  1894 évben született népfölkelő-kötelesek összeírása

Szeptember 17. csütörtök: Az 1893 évben született népfölkelő-kötelesek összeírása
Bekerülnek az első hadiemlékek a múzeumba. Katonanapot tartanak a szentesi Tudományos Mozgószínházban. Gábor Pista és Lehota Bandi cigányzenekarának kiséretével előadásokat tartottak. Az előadásokon jelen volt 42 sebesült katona is. A teljes bevételt 114 korona 86 fillért a sebesült katonák ápolására fordították.

Szeptember 18. péntek: Az 1892 évben született népfölkelő-kötelesek összeírása

Szeptember 27. vasárnap: Papp lajos ref. leányiskola igazgató kérelemmel fordult Szentes város leányaihoz. Az alsó párti, központi és felsőpárti leányiskolában délutánonként a hadban lévő katonáknak hósapkát, csukló és térdmelegítőt kössenek.

Szeptember 28. hétfő: Újabb 50 sebesült érkezett Szentesre. A sebesülteket az állomáson cigerettával kinálták meg, a kijáratnál pedig
egy-egy pohár tejet kaptak frissítésül. Valamennyien a kórházzá átalakított volt menház helyiségeiben kaptak elhelyezést.

Szeptember 30. szerda: A vörös Kereszt Egylet újabb 200 ágyas kórházat tervez kialakítani az állami polgári leányiskolában. Felkérik a város lakosságát hogy adkozzanak e nemes cél érdekében. Zilahy redőrkapitány hirdrtményben közli, hogy a városban csalók bukkanhatnak fel akik áron alul vásárolnak fel terményeket illetve hamisitott jelvényeket árulnak.

október 2. péntek: Elutaznak Gyulára az 1894, 1893 és 1892 évben születettek népfölkelő-kötelesek bemutató szemlére.

Október 4. vasárnap: Újabb adományok a múzeum részére. Krémer Sándor igazgató szinielőadások megtartására kért engedélyt.  dr. Mátffy Ferenc polgármester a kérelmet elutasította. Az elutasítás indoka az, hogy a rossz gazdasági év, de különössen a háborús állapot következtében a város polgárságának a jövedelme tetmes mértékben megcsappant, - de ezenkívűl a polgárság áldozatkészségét a hadbavonultak hátramaradottjai, valamint a Vöröskereszt Egylet annyira igénybe veszi, hogy igzán más irányba, legyen az a legszebb és legnemesebb ügy is, igénybevenni már nem lehet. A Vöröskereszt Egyesület szentesi fiókjának választmánya ülést tartott. A gyüllés folyamán beszámoltak arról hogy husz fő végezte el az ápolónői tanfolyamot. A polgári leányiskolában elhelyezendő 200 ágyas kórházról. Jelentést tettek a taggyűjtő akcióról mely 65 főről 601-re szaporodott. Pénzadományok pedig 1731 korona 54 fillér folyt be.   

október 6. kedd. A Vöröskereszt Egylet ingyenes napszámosokat keres hetente egy két alkalomra fél napra a Polgári leányiskolában berendezett kórházhoz. A kórházban végezhető munkák: ablak pucolás, takarítás, surolás és varrás.

Október 7. kedd. A hadkiegészítő parancsnokságon jelentkezni kell azoknak a népfelkelőknek akik hajlandók saját kerékpárjukkal szolgálatot teljesíteni. Minden jelentkező 200 korona felszerelési pótlékot és a kerékpárja teljes értékét kapja meg.
Bugyi Antal polgármesterhelyettes hirdtményt adki a lovak kötelező belentéséről és osztályozásáról. A ló behívása esetén hátas lovakért 825 korona, könnyű hámos lovakért 850 korona, nehéz hámos lovakért 1000, málhás állatokért 400 koronát kapnak a gazdák.

október 11. vasárnap: Lóvásárt tartottak a német hadsereg részére. Egy altábornagy vezetésével 14 tiszt és 18 altiszt érkezett. A tisztek 188 darab lovat közel 170 000 koronáért vásároltak meg. A katonaügyészség 200 fő lóvezetőt állit ki a megvásárolt lovak rendeltetési helyére való szállítására.

október 15. csütörtök: A szentesi református egyház felhívja tagjai figyelmét, hogy a hazánk védelmezésére ment szentesi reformátusoknak megküldi az "Az isten a mi reménységünk" című a harctéren lévő katonáknak készült imakönyvet. Kérik hogy az egyházznál jentsék be a harcoló szeretteik nevét, teljes címét, a tábori postaszámát hogy a küldeményt megkapják. A tudományos Mozgószinházban elkezdik vetíteni a háborúrol készült mozgóképeket a szerb és orosz harcterekről.

október 19. hétfő: A városi villanytelep mivel az olajat nehezen tudja beszerezni a működését kétnapra hétfőre és csütörtökre redukálja.

október 20. kedd: Újabb 88 sebesült érkezett a városba. A sebesülteket kocsin hozták be a városba, teát majd 2-2  sonkás zsemlét kaptak, amit az Első Szentesi Kenyérgyár igazgatósága ingyen bocsájtott a kórház rendelkezésére. A kórházban még itt lévő 35 sebesültet a délután folyamán átszállították a polgári leányiskolába.

otóber 22. csütörtök. a "Világ" című újság hosszú cikkben számol be a vármegyei kórházról és a szentesiek áldzatkészségéről.

október 25. Vasárnap: A szegedi népfölkelő parancsnokság a szentesi benem sorozott népfelkelőket szolgálattételre rendelte be.

Otóber 26. hétfő: az október elején Gyulán tartott szemlén besorozottakat behívják katonának. Újabb 51 sebesült érkezik Szentesre és a polgári leányiskolában kialakított kórházban kapnak elhelyezést.

Október 29. csütörtök: Katonanap a Tudományos Mozgószínházban. A bevételt a kórháznak ajánlották fel.


[1] A trónörökös halála. Szentesi Lap, 1914. XLIV-ik év 53. szám Csütörtök, július 2.
[2] A bevonultak családtagjainak segítése. Alföldi Ellenzék, 1914. XIV. évfolyam, 155 szám, Vasárnap, augusztus 2.
[3] Hódoló körmenet. Alföldi Ellenzék, 1914. XIV. évfolyam, 175 szám, péntek, augusztus 21.
[4] Berukkoltak. Alföldi Ellenzék, 1914. XIV. évfolyam, 180 szám, szerda, augusztus 26.
[5] Az első sebesültek szentesen, 1914. XIV. évfolyam 198. szám, vasárnap, szeptember 13.

 

 

 


Xtina Hungary - A legnagyobb Christina Aguilera fan site - KATT!    *****    Egy párkapcsolat elõtt, fontos tudni alapvetõ ismereteket a társadról.Ezért fontos a párkapcsolati elemzés. Rendeld meg!    *****    Születési horoszkóp + 3 év elõrejelzés, csak 5000 Ft. rendeld meg most és minden kérdésedet, + megbeszéljük!!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzés diplomás asztrológustól. Keress,szeretettel várlak!Kattints!    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Én segítek értelmezni azt,amit látsz.Várlak az oldalamom    *****    Simonyi ingatlan2023 Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Debrecen    *****    PREKAMBRIUM HUNGARY - Videók, cikkek a tudomány világából. Légy részese te is!    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL    *****    Why do all the monsters come out at night? - click here - Why do all the monsters come out at night?    *****    Why do all the monsters come out at night? - click here - Why do all the monsters come out at night?    *****    Csatlakozz közénk, és légy része fantasy világunknak! - Rose Harbor. egy fórumos szerepjáték a gportal felületén! - RPG    *****    ROSE HARBOR - and i know now that this world will never be enough for me - ROSE HARBOR    *****    Rajz, vers, blog, irka-firka, sztorik, tõlem, bárkinek:)    *****    Várod a karácsonyt? Szeretnél gyorsan ünnepi hangulatba keveredni? Akkor itt a helyed! karacsony.gportal.hu KATT IDE!    *****    Ahhoz, hogy legyõzd a félelmed, rá kell ébredned, hogy nincs menekvés attól, amitõl rettegsz. - David Gemmell    *****    „Evil will never be countered while good men do nothing.“    *****    Idegen vagyok. Semmi szükség rá, hogy hazudj vagy tagadj. Csak a barátokkal szemben kell álarcot hordanunk.