-- BELÉPÉS

 OLDALTÉRKÉP - KEZDŐOLDAL - ARCKÉPCSARNOKKÖZTÉRI ALKOTÁSOK -  -  ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEK - MÚZEUMOK KIÁLLÍTÓHELYEK  TERMÉSZETI ÉRTÉKEK  -  UTCÁK TEREK -    KÖNYVESPOLCRA - IMPRESSZUMVENDÉGKÖNYV 
 


LEXIKON
 
A, Á - B - C - CS - D -E, É - F - G - GY - H -I, Í - J - K - L - LY - M - N NY - O, Ó - Ö, Ő -P - Q - R - S - SZ - T -TY - U, Ú - Ü, Ű - V - W - X - Y - Z - ZS

TEMATIKUS OLDALAK
A képre kattintva galériák megtekinthetőek
Már 674 kincs az oldalon

Legújabb feltöltések


Dudás Sándor szobrász
Labádi Lajos (1953-2019)
Labádi Lajos-dombormű (2020)
Trianon-emléktábla (2020)
1914-1919 Pro Pátria emléktábla
Szenyéri János (1841-1921)
Szenyéri János-emlkétábla (2019)
Komor Marcell (1868-1944)
Komor Marcell-mellszobor
Veréb Imre (1936-1982)
Veréb Imre-emléktábla
Tóth József-emléktábla
Petőfi S. Ált. Isk.-emléktábla
Barta János-emléktábla

Nagyajtósi István (1908-1989)

Velünk élő örökség
A Szentesi TV Állomás
Szentes kincsei
Bese László
Mozgóképek Szentesen
Aki iszik belőle, váljon egészségére
A szentesi díszkút története
A művelődés szentesi otthonai
Veszett Nagy Sándor nyomában
Szentesi szó-képek
Megszakadt életút
A Vasúttörténeti Alapítvány gépészeti gyűjteménye Szentesen
Elestek a dicsőség mezején
Szentesi disznótoros könyv
40 éves a Galéria
Szentes halmai
Szentes rejtett kincsei
Szentesi életrajzi évfordulók 1988
Szentesi életrajzi évfordulók 1987
Szentes és a repülés
Megszentelt határ
Szentesi fazekaskönyv
A Lajtha László zeneiskola fél évszázada
Petrák - krónika
Amire emlékszem
Húsz év könyv
Kiss Bálint református lelkipásztior élete és munkássága
Harruckern János György-mellszobor
Szentesi anekdoták
CSMHE évkönyve 2011-2012
A vekeri halastó madárvilága
Pirity Mátyás-emléktábla
Pirity Mátyás (1911-2003)
Sportuszoda alapkő-emléktábla
Dr. Rébeli Szabó József-emléktábla
Emlékfa - 2011
Kopjafa
1956-os emlékoszlop
Szóváltás a barázda végén
Büszkeségpont
Gyónás
Kruplicukor
Fegyveres életfa (1983)
Kopjafa (2016)
Emlékfa - 1980
Ivókút-2012
Emlékfa - 2015
MÁV motorgarázs emléktábla
Emlékfa - 2004
Egyenruhák - kiállítás képgaléria
Tavasz a természetben - képgaléria
Makett kiállítás
Műszakiak Napja - képgaléria
Arcképek Szentesről - képgaléria
XIII. Műszakiak Napja - képgaléria
Látogatás az Árpád Agrár Zrt. Szentlászlói telepén
Barangolás Szentes kincsei között - előadás képgaléria
Mátkaság, esküvő, lakodalom - néprajzi előadás képgaléria

"Rejtelmek, ha zengenek..." kiállításmegnyitó képgaléria
A szentesi városháza építéstörténete - könyvbemutató képgaléria
A szentesi városháza építéstörténet - könyv
Nagy Imre festő festményei
Hírversek 001
Tokácsli Lajos festőművész képei
Tokácsli Lajos centenáriumi emlékalbum
Síma Ferenc (1912-?)
Min nevettek őseink...
Szentháromság-szobor építése
Szentháromság szobor
Kálvária szoborcsoport
Könyvespolcra - Nézzétek az álmot játszom

 


TUDTA?

Könyvespolcra

KÖNYVESPOLCRA


Készült egy 39 oldalas összeállítást, amely áttekinti a 2018-as időszaki kiállításokat és róluk megjelenő újság cikkeket. A képre kattintva PDF formátumban letölthető.

 

 

számláló
Indulás: 2011-12-28
 

időjárás
 
E,É - lexikon
E,É - lexikon : Élet a XXIV. század elején - 01. gyermeknevelés

Élet a XXIV. század elején - 01. gyermeknevelésSzentesi zenészek -  Kurca parton -  a díszkútnál vizet hordó asszonyok és lányok [1.]

ÉLET A XIX.SZÁZAD ELEJÉN

<<< Vissza a néprajz oldalra


   FELNŐTTEK   ÖLTÖZKÖDÉS    HÁZAK     HÁZI ESZKÖZÖK     ÉTELEK ÉS ITALOK    
FOGLALATOSKODÁS    PÉNZKERESÉS    HÁZASSÁGKÖTÉS     HÁZASÉLET     TEMETÉS     ERKÖLCSI VISZONYOK


Szentes népének életéről igen érdekes és nagy értékű tudósítást birunk a XIX. század elejéről, Kiss Bálint református lelkipásztor följegyzéseiben, amelyek valósággal szemeink elé állítják az akkori Szentes népének életét, szokásait. Nem volna teljes ez a történet, ha ezeket a dolgokat ide be nem iktatnók, annál is inkább, mert ezekből az időkből egész Magyarország népéletéről hasonló terjedelmes és részletes tudósítás semmiféle könyvben nem maradt fön. Lehetőleg egész terjedelmében s eredeti szövegében adjuk ezeket a tudósitásokat a következőkben:

GYERMEKNEVELÉS

Megszületvén a kisded egy kis ruhácskába betakarva félretette a bába. Itt sirdogált az újszülött, míg a bába az anya körül dolgát elvégezte. Az anyát lefektetvén, mikor már a gyermek fázás miatt szinte megkékűlt, meleg fürdőbe tette, meg-mosogatta és azután megtörűlvén vajjal megkente, hogy, amint mondani szokták, a „p o g á n y b ő r" könnyebben lemenjen. Ezzel addig babrált a bába, hogy a gyermeknek a fázás miatt vacogott az álla. Ekkor bepólyázta, kezeit, lábait egy fáslival úgy bekötözte, hogy a fején kívül egyebét sem mozgathatta, hanyatt fektette és az anya lábához helyezte s igy kellett a kisdednek 6—10 óráig lenni. Akkor ismét kibontotta, megfürösztötte és megint bekötözte. Most megpróbálhatták a kisdeddel a szopást. Ha az anyának még teje nem volt, valamely közellévő szoptatós asszonnyal jóltartatták. Két, három nap múlva az anya dunnába bekötözve maga mellé fektette, melyben télen a meleg házban, nyáron a meleg időben, úgy felhevült, hogy szinte gördült róla az izzadság. Eleget sirt a szegény rab csecsemő, de sirásának okát senki sem értette. Az anya szoptatta, ha ez nem használt, adott neki máklevet, vagy ópiumot, vagy pedig bölcsőbe tétette, ott azután a nagyobb gyermek addig ringatta, mig a kisded elszédülvén elaludt.

Ha a gyermek egészségesnek látszott 4—5 napig késtek a kereszteléssel, de ha gyengélkedett. azonnal vitték keresztelni, akármilyen rossz idő volt. Pedig sokszor nem gondoskodtak előre a szülők s ilyenkor csak épen valami vékony ruhácskába takarták be a kis gyermeket, akit, kivált télen, csaknem megvett az isten hidegje. Ha a kereszteléskor a bába a főkötőt megoldani nem tudta, egyszerűen csak hátra nyomta azt, majdnem megfojtva a kisdedet, ha pedig sírt a templomban, akkor szájába dugta az ujját, hogy azt rágja kínjában. Hazavitetvén, az elfázott gyermek néha fél napig is aludt és sokszor csak a nagy fázás után következett forróságtól származott nyavalya serkentette fel. Így származott a nyavalyatörés, amely ezidétt annyi kis gyermeket vitt a sirba.

A kisdedet anyja rendesen esztendeig szoptatja. Közbenközben azonban szoktatják az ételre is. Elsőben annak az ételnek levéből adnak neki, amelyet a keresztanyák küldenek. Azután pedig tejjel pépet főznek neki lisztből, vagy pedig tejes kenyeret. Ez okozza aztán a sok gilisztás gyermeket, akik elsáppadnak és kéthárom esztendős korukban elhalnak.

Mig a gyermek járni nem tud leginkább dunnába takarva hordozza az anya. vagy kis leány dajkácska által hordoztatja. Ugyanezen dunnába takarva kötözik le a bölcsőbe. Ezt a gyermek csaknem minden nap levizelvén, kivált amelyiknek anyja, vagy dajkája gondatlan, el lehet gondolni, milyen dögletes levegő veszi körül a kisdedet élete első esztendejében. Kiss Bálint lelkész sok fiatal anyának tanácsolta, hogy vegyen két-három rőf fehér flanelt, ebbe takargassa kisdedét a dunna helyett, ha tisztátalanná lesz az, akkor mossa ki. De hiába! Ez szegénységet mutatott volna, a tarka dunna szebb ennél! A meggyökeresedett szokás nagy úr, azt nem lehet egykönnyen abbanhagyatni.

Már fél esztendős korában tud a gyerek ülni és szeretne mászkálni, de azt nem engedik meg neki, mert úgy karton ruhácskáját, cipőjét és harisnyáját bekeverné. Karon hordozzák szomszédról¬szomszédra, amire azután úgy rászokik a gyermek, hogy esztendős korában is nehezen kap a járásra s ha tud is járni, ölbe vágyik. Szerencsések az olyan kisdedek, akiknek olyan szegény az anyja, hogy maga is kénytelen dologra járni, mert az ilyenek sokkal szabadabban nőnek fel. Már fél esztendőre ülnek, másznak, szabad levegőben élnek s az ilyenekből válnak aztán egészséges, minden munkára és katonaságra alkalmas emberek.

Öltözete a gyermekeknek 3—4 esztendős koráig egy hosszú ing, azután ing, gatya. A gatyás gyermekeknek már szereznek a szülőik kalapot, vagy sapkát, későbben egy lajbit. Legutolsó és legritkább a csizma. Akárhányszor megesett, hogy a gyermek egy ingben és egy sapkában, öklét hóna alatt tartva, egész halotti prédikáció alatt mezitláb állott a jégen. Némelyik magára vevén atyja lajbiját, kiült téli időben is a ház végéhez s onnan nézte a világot.

Beszélni rendesen rosszul kapatják a gyereket, nem a szokott nevén nevezve a dolgokat, hanem a kenyeret „papá"-nak a vizet „tütü"-nek, a gyü-mölcsöt „bojá"-nak, az ételt „csócsá”-nak neve¬zik és amint a gyermek hibásan vagy selypesen beszél, ők is úgy beszélnek.

Lakóhelye a gyermekeknek télen át rendesen a patka és a kuckó. Innen ezt a szegény házaknál „cselédház"-nak nevezik s ha valamelyik gyermek ezen kivül a házban őgyeleg, ezzel útasitódik rendes helyére: „Patkára gyerek!" Nyáron által a ház eleje, vagy vége és az utca, ahol csoportonként játszanak a porban.

Vallásbeli és erkölcsi igazságokra nem igen szokták figyelmeztetni. Hogy az Isten az égben lakik és az zörög, mikor mennydörög és haragszik, hogy a hold az isten „kácsija", ha káromkodik, akkor megveri az isten, stb. Ezek a főbb vallási ideái a gyermekeknek. Vannak mindazáltal olyan szülék, akik a „Miatyánkra" 3—4 esztendős gyermekeiket megtanítják és azt azok a kemencze mellett, vagy az ágyon, fejőket takaróval betakarva, el is tudják mondani s szüleiknek, testvéreiknek jó éjszakát tudnak kívánni, de mindezekből azért semmit sem értenek.

Íme egy példa. Az édesanyja 4 esztendős, már apró nótácskákat is tudó, eleven eszű kis leányának igyszólt: „Édes kis lányom imádkozzunk az Istennek, úgy feküdjünk le. Lásd már más kis leányok tudnak imádkozni." „Nohát imádkozzunk !" mondta a kisleány. „Mondjad kis leányom -  folytatta az anya — Miatyánk! "A leány: „Édesapám uram". Az anya: „Ki vagy". A leány: „Én vagyok édesanyám, hát nem látja kigyelmed". Ékkor az egész háznép nevetésben tört ki s az anya fölhagyott az imádkoztatással és ahogyan tudta megmagyarázgatta, hogy miért kell imádkozni és akkor boldogúlt leánykájával.

Az oskoláról s általában a belső emberekről hibás vélekedéseket csepegtetnek a gyermek elméjébe. Hogy a kántor a siró gyermekeket a gödörbe veti, a pap a könyvvel meghajitja, az iskolában a tanító megveri. Ha a gyermek kényeskedik, makrancoskorlik, szót nem fogad, másokat csúfol, káromkodik, azt elhanyagolják, azzal mentvén a gyermek hibáját, hogy még nem érti a jóravaló intést és nincs még itt az ideje a regulázásnak, ha pedig csuport tör, vagy ha a kenyeret elhányja, megverik. Ha lop, vagy csal, úgy nézvén mint élelmességet, nem fenyitik meg.

Így az anyák. Az apák pedig még kevesebbet gondolnak az erkölcsi nevelésre. Ha az oskolába feladják, nemhogy segítenék a tanítókat a nevelésben, hanem inkább akadályozzák. Kényeztetik a gyermekeket és szidják előttük tanítójukat, ha az őket valami hibájukért megfenyítette.

Amíg az angol doktor Jenner föl nem fedezte a himlőoltást s míg a himlőoltás általánossá nem lett minden esztendőben sok százan haltak el a gyermekek közül hólyagos himlőben, sokan lettek vakokká és dísztelen ábrázatuakká. De azóta, hogyha a doktorok nem restek, a szülők pedig lelkiismeretesek, alig hal meg ebben a nyavalyában öt-hat egy esztendőben. [2.]


Az oldalon felhasznált források:

Irodalom:
[2.] Sima László - Szentes város története (1914) XXIV. fej. 384-414 old.

Kép:
[1.] Szentesi zenészek -  Kurca parton -  a díszkútnál vizet hordó asszonyok és lányok - forrás: internet

 

 

 


Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!