-- BELÉPÉS

 OLDALTÉRKÉP - KEZDŐOLDAL - ARCKÉPCSARNOKKÖZTÉRI ALKOTÁSOK -  -  ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEK - MÚZEUMOK KIÁLLÍTÓHELYEK  TERMÉSZETI ÉRTÉKEK  -  UTCÁK TEREK -    KÖNYVESPOLCRA - IMPRESSZUMVENDÉGKÖNYV 
 


LEXIKON
 
A, Á - B - C - CS - D -E, É - F - G - GY - H -I, Í - J - K - L - LY - M - N NY - O, Ó - Ö, Ő -P - Q - R - S - SZ - T -TY - U, Ú - Ü, Ű - V - W - X - Y - Z - ZS

TEMATIKUS OLDALAK
A képre kattintva galériák megtekinthetőek
Már 674 kincs az oldalon

Legújabb feltöltések


Dudás Sándor szobrász
Labádi Lajos (1953-2019)
Labádi Lajos-dombormű (2020)
Trianon-emléktábla (2020)
1914-1919 Pro Pátria emléktábla
Szenyéri János (1841-1921)
Szenyéri János-emlkétábla (2019)
Komor Marcell (1868-1944)
Komor Marcell-mellszobor
Veréb Imre (1936-1982)
Veréb Imre-emléktábla
Tóth József-emléktábla
Petőfi S. Ált. Isk.-emléktábla
Barta János-emléktábla

Nagyajtósi István (1908-1989)

Velünk élő örökség
A Szentesi TV Állomás
Szentes kincsei
Bese László
Mozgóképek Szentesen
Aki iszik belőle, váljon egészségére
A szentesi díszkút története
A művelődés szentesi otthonai
Veszett Nagy Sándor nyomában
Szentesi szó-képek
Megszakadt életút
A Vasúttörténeti Alapítvány gépészeti gyűjteménye Szentesen
Elestek a dicsőség mezején
Szentesi disznótoros könyv
40 éves a Galéria
Szentes halmai
Szentes rejtett kincsei
Szentesi életrajzi évfordulók 1988
Szentesi életrajzi évfordulók 1987
Szentes és a repülés
Megszentelt határ
Szentesi fazekaskönyv
A Lajtha László zeneiskola fél évszázada
Petrák - krónika
Amire emlékszem
Húsz év könyv
Kiss Bálint református lelkipásztior élete és munkássága
Harruckern János György-mellszobor
Szentesi anekdoták
CSMHE évkönyve 2011-2012
A vekeri halastó madárvilága
Pirity Mátyás-emléktábla
Pirity Mátyás (1911-2003)
Sportuszoda alapkő-emléktábla
Dr. Rébeli Szabó József-emléktábla
Emlékfa - 2011
Kopjafa
1956-os emlékoszlop
Szóváltás a barázda végén
Büszkeségpont
Gyónás
Kruplicukor
Fegyveres életfa (1983)
Kopjafa (2016)
Emlékfa - 1980
Ivókút-2012
Emlékfa - 2015
MÁV motorgarázs emléktábla
Emlékfa - 2004
Egyenruhák - kiállítás képgaléria
Tavasz a természetben - képgaléria
Makett kiállítás
Műszakiak Napja - képgaléria
Arcképek Szentesről - képgaléria
XIII. Műszakiak Napja - képgaléria
Látogatás az Árpád Agrár Zrt. Szentlászlói telepén
Barangolás Szentes kincsei között - előadás képgaléria
Mátkaság, esküvő, lakodalom - néprajzi előadás képgaléria

"Rejtelmek, ha zengenek..." kiállításmegnyitó képgaléria
A szentesi városháza építéstörténete - könyvbemutató képgaléria
A szentesi városháza építéstörténet - könyv
Nagy Imre festő festményei
Hírversek 001
Tokácsli Lajos festőművész képei
Tokácsli Lajos centenáriumi emlékalbum
Síma Ferenc (1912-?)
Min nevettek őseink...
Szentháromság-szobor építése
Szentháromság szobor
Kálvária szoborcsoport
Könyvespolcra - Nézzétek az álmot játszom

 


TUDTA?

Könyvespolcra

KÖNYVESPOLCRA


Készült egy 39 oldalas összeállítást, amely áttekinti a 2018-as időszaki kiállításokat és róluk megjelenő újság cikkeket. A képre kattintva PDF formátumban letölthető.

 

 

számláló
Indulás: 2011-12-28
 

időjárás
 
E,É - lexikon
E,É - lexikon : Élet a XXIV. század elején - 07. foglalatoskodás

Élet a XXIV. század elején - 07. foglalatoskodásSzentesi zenészek -  Kurca parton -  a díszkútnál vizet hordó asszonyok és lányok [1.]

ÉLET A XIX.SZÁZAD ELEJÉN

<<< Vissza a néprajz oldalra


GYERMEKNEVELÉS   FELNŐTTEK   ÖLTÖZKÖDÉS    HÁZAK     HÁZI ESZKÖZÖK     ÉTELEK ÉS ITALOK    
PÉNZKERESÉS    HÁZASSÁGKÖTÉS     HÁZASÉLET     TEMETÉS     ERKÖLCSI VISZONYOK


Szentes népének életéről igen érdekes és nagy értékű tudósítást birunk a XIX. század elejéről, Kiss Bálint református lelkipásztor följegyzéseiben, amelyek valósággal szemeink elé állítják az akkori Szentes népének életét, szokásait. Nem volna teljes ez a történet, ha ezeket a dolgokat ide be nem iktatnók, annál is inkább, mert ezekből az időkből egész Magyarország népéletéről hasonló terjedelmes és részletes tudósítás semmiféle könyvben nem maradt fön. Lehetőleg egész terjedelmében s eredeti szövegében adjuk ezeket a tudósitásokat a következőkben:

FOGLALATOSKODÁS

A legközönségesebb foglalatosság volt a szántás, vetés, amit cselédjeik segítségével végeztek. Az ekéjök olyan volt, aminőt azelőtt 100 esztendővel nagyatyjok készített. Hat ökör kellett egy arasznyi föld felvágásához és félreforditásához a rossz eke miatt. A régebbi időben pihentebb volt a föld „és zsengés a rajtok elhullottaknak vérétől", akárminő rosszul mivélték is a földeket, csak bő termést adtak azok. A XIX. század elején csak azt kívánták az emberek, hogy minden ugarlás, trágyázás nélkül úgy teremjen a föld, mint régen. A restség és a gondolkozni nem szeretés ragaszkodik a régi szokáshoz, rossz létére is talál pártfogókra.

Búza, árpa, zab, kukorica, köles voltak a főbb termesztvények.   Lencse, borsó, bab csak   melléktermények valának, amelyeket csak házi szükségletre, nem pedig 'eladásra termeltek. Némelyek dinnyét is vetettek, de ennek ellopását a betyárok bűnnek sem tartván, ritkán volt haszna. Sokszor halálos végű veszekedések folytak le a gazda és a betyárok közt érte. Muhar, bükköny, lóhere, repce termesztését csak ekkoriban kezdték próbálgatni.

A marhákat, lovakat már ezen időszakban, amikor már gőböly tartó gazdák nem voltak, leginkább istállóban teleltették, de a juhokat szabad ég alatt, karámokban szénázták, ahol esőnek, hónak, hidegnek ki voltak téve. A takarmányt pedig, amelyet a gazdát kimélni nem tudó juhász elébök hányt, nagyrészt letaposták s akik jászlakból etették juhaikat felényi takarmányt sem prédáltak el. A szarvasmarhák, heverő lovak leginkább szalmán teleltettek. A juhok is csak tavasz felé kaptak szénát. Nyáron a mezőn éltek. Szűk termés idején semmi haszon sem volt ezek tartásán. Többe került a takarmány, mint a jószág haszna.

A pásztorok közt a juhászok ravaszok, gazdáikat csalók, lopok voltak.

A magló sertések nyáron csürhére jártak a rétre s pusztították a nyomást és a nádast, télen pedig ocsú, korpakása, galambganéj, paraj, törköly, száraz szőlőlével, vízzel megöntve, volt eleségök. csak az lévén a cél, hogy éhen meg ne dögöljenek. A magló magot is ritkán látott. A hízóknak úri dolguk volt ezekhez képest. Darával, kukoricával meghizlalták őket egykét mázsára. Szegény ember volt az, aki sertést nem hizlalhatott. A tehetősebbek 10—20 sertést is leöltek egy télen, amelyeket a cselédek és napszámosok ettek meg a következő nyáron. A mesteremberek hizlaltak csak eladásra sertéseket.

Tartottak ezenkívül még apró jószágokat is: pulykát, libát, kacsát, tyúkot, galambot, mind a maguk szükségére, mind eladásra.

Az asszonyok foglalkozásai voltak: a főzés, sütés, mosás, takarítás, fonás és szövés és a szőtt vászonnak megfehéritése, ruhavarrás, gyermeknevelés, sertéshizlalás, aprójószág tartás. Ezek körül a gondos háziasszony mindig talált dolgot, de sok szegény napszámosnak, béresnek felesége a gyermeknevelésen kivűl ifjúságának legnagyobb részét heverészéssel, szomszédolással töltötte el, elpusztitván  érdemtelenül,   amit   férje   nehéz  munkával megszerzett.

A XVIII. században még a béresnek bocskor volt a lábbelije, de a „bankó világ" óta a legrosszabbik is sarkantyűs csizmára vágyott. A szolgáló bársony lajbit, posztó réklit, miskolci tarka szoknyát, patyolat kötőt, „gyere haza" kendőt kívánt gazdájától, emellett magas sarkú debreceni kordovány csizmát. Sok szolgáló cifrább volt, mint a gazdája felesége, vagy leánya. A béresek munkája volt télen a marhagondozás, takarmányhordás, néhol a trágyázás, tavasz felé az árkolás, szántás, vályogverés, szöllőmunka, azután kaszálás, szénahordás. Ekkor kemény munkát és sanyarúságot kellett kiállniok. mert ésthajnalon is kaszáltak, reggel pedig már pirkadáskor hozzáfogtak.

A szolgálók sütnek, mosnak, vizet hordanak, sepernek, ágyatvetnek, fejnek, sertésekről és aprójószágokról gondoskodnak. Ezenkívül minden szombaton az edényeket elmossák, a vas- és réz-edényeket, kifényesítik, a konyhát bemeszelik. Ezt még a legrosszabbik is megcsinálja, kivált ha azt veszi észre, hogy a hasztalan mészpocsékolásért a gazda haragszik. Nyaranta a szolgálók is alig alhatnak 3—4 órát, kivált ha a nagy dologidő idején mindennap sütni kell.

Ha a gazda emberséges és a cseléd hűséges, esztendőkön át megvannak egymással, de igen csak az az állapot, hogy a gazda gyötri a cselédjét, a cseléd pedig pusztítja a gazdáját. [2.]


Az oldalon felhasznált források:

Irodalom:
[2.] Sima László - Szentes város története (1914) XXIV. fej. 384-414 old.

Kép:
[1.] Szentesi zenészek -  Kurca parton -  a díszkútnál vizet hordó asszonyok és lányok - forrás: internet

 

 

 


Ahhoz, hogy legyõzd a félelmed, rá kell ébredned, hogy nincs menekvés attól, amitõl rettegsz. - David Gemmell    *****    &#8222;Evil will never be countered while good men do nothing.&#8220;    *****    Idegen vagyok. Semmi szükség rá, hogy hazudj vagy tagadj. Csak a barátokkal szemben kell álarcot hordanunk.    *****    Új twich csatornám, minden érdeklõdõt vár, Fortnite, Warzone gameplayeket streamelve!    *****    Az okkultizmusban és a történelemben számos híres, hírhedt példát találhatunk, de a Rose Harbori vonal nem túl jelentõs.    *****    MOVIE-NIGHT - AJÁNLÓ - filmek, sorozatok - AJÁNLÓ - MOVIE-NIGHT    *****    Az élet egy komédia, ostoba, beteges komédia, ahol bolondok játsszák a szerepeket. - DAVID GEMMELL    *****    Képek,vers, blog, irka-firka, sztorik, tõlem, bárkinek:)    *****    Rose Harbor, egy kis város, ami tele van titkokkal. Vajon ki fogja megfejteni õket? Talán éppen Te leszel az!    *****    Kíváncsi vagy az új world of warcraft kiegészítõre?    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL    *****    A horoszkópod ismerete nagyon sok segítséget nyújt, életed során a döntéseit meghozatalában. Rendeld meg most! Kattints!    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL    *****    Új tartalom a Blogomon    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL    *****    A horoszkópod megismerése, nem kíváncsiság, hanem intelligencia kérdése. Keress meg és nézzük meg együtt, én segítek!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie,én segítek értelmezni amit látsz.Rendeld meg a képleted!    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL    *****    Részletes születési horoszkóp + 3 év elõrejelzés diplomás asztrológustól nagyon kedvezõ áron. Sok olvasmány vár nálam!!!    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL