-- BELÉPÉS

 OLDALTÉRKÉP - KEZDŐOLDAL - ARCKÉPCSARNOKKÖZTÉRI ALKOTÁSOK -  -  ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEK - MÚZEUMOK KIÁLLÍTÓHELYEK  TERMÉSZETI ÉRTÉKEK  -  UTCÁK TEREK -    KÖNYVESPOLCRA - IMPRESSZUMVENDÉGKÖNYV 
 


LEXIKON
 
A, Á - B - C - CS - D -E, É - F - G - GY - H -I, Í - J - K - L - LY - M - N NY - O, Ó - Ö, Ő -P - Q - R - S - SZ - T -TY - U, Ú - Ü, Ű - V - W - X - Y - Z - ZS

TEMATIKUS OLDALAK
A képre kattintva galériák megtekinthetőek
Már 674 kincs az oldalon

Legújabb feltöltések


Dudás Sándor szobrász
Labádi Lajos (1953-2019)
Labádi Lajos-dombormű (2020)
Trianon-emléktábla (2020)
1914-1919 Pro Pátria emléktábla
Szenyéri János (1841-1921)
Szenyéri János-emlkétábla (2019)
Komor Marcell (1868-1944)
Komor Marcell-mellszobor
Veréb Imre (1936-1982)
Veréb Imre-emléktábla
Tóth József-emléktábla
Petőfi S. Ált. Isk.-emléktábla
Barta János-emléktábla

Nagyajtósi István (1908-1989)

Velünk élő örökség
A Szentesi TV Állomás
Szentes kincsei
Bese László
Mozgóképek Szentesen
Aki iszik belőle, váljon egészségére
A szentesi díszkút története
A művelődés szentesi otthonai
Veszett Nagy Sándor nyomában
Szentesi szó-képek
Megszakadt életút
A Vasúttörténeti Alapítvány gépészeti gyűjteménye Szentesen
Elestek a dicsőség mezején
Szentesi disznótoros könyv
40 éves a Galéria
Szentes halmai
Szentes rejtett kincsei
Szentesi életrajzi évfordulók 1988
Szentesi életrajzi évfordulók 1987
Szentes és a repülés
Megszentelt határ
Szentesi fazekaskönyv
A Lajtha László zeneiskola fél évszázada
Petrák - krónika
Amire emlékszem
Húsz év könyv
Kiss Bálint református lelkipásztior élete és munkássága
Harruckern János György-mellszobor
Szentesi anekdoták
CSMHE évkönyve 2011-2012
A vekeri halastó madárvilága
Pirity Mátyás-emléktábla
Pirity Mátyás (1911-2003)
Sportuszoda alapkő-emléktábla
Dr. Rébeli Szabó József-emléktábla
Emlékfa - 2011
Kopjafa
1956-os emlékoszlop
Szóváltás a barázda végén
Büszkeségpont
Gyónás
Kruplicukor
Fegyveres életfa (1983)
Kopjafa (2016)
Emlékfa - 1980
Ivókút-2012
Emlékfa - 2015
MÁV motorgarázs emléktábla
Emlékfa - 2004
Egyenruhák - kiállítás képgaléria
Tavasz a természetben - képgaléria
Makett kiállítás
Műszakiak Napja - képgaléria
Arcképek Szentesről - képgaléria
XIII. Műszakiak Napja - képgaléria
Látogatás az Árpád Agrár Zrt. Szentlászlói telepén
Barangolás Szentes kincsei között - előadás képgaléria
Mátkaság, esküvő, lakodalom - néprajzi előadás képgaléria

"Rejtelmek, ha zengenek..." kiállításmegnyitó képgaléria
A szentesi városháza építéstörténete - könyvbemutató képgaléria
A szentesi városháza építéstörténet - könyv
Nagy Imre festő festményei
Hírversek 001
Tokácsli Lajos festőművész képei
Tokácsli Lajos centenáriumi emlékalbum
Síma Ferenc (1912-?)
Min nevettek őseink...
Szentháromság-szobor építése
Szentháromság szobor
Kálvária szoborcsoport
Könyvespolcra - Nézzétek az álmot játszom

 


TUDTA?

Könyvespolcra

KÖNYVESPOLCRA


Készült egy 39 oldalas összeállítást, amely áttekinti a 2018-as időszaki kiállításokat és róluk megjelenő újság cikkeket. A képre kattintva PDF formátumban letölthető.

 

 

számláló
Indulás: 2011-12-28
 

időjárás
 
Sz - lexikon
Sz - lexikon : Szentesi tévhitek - Hogy is volt? 01. rész

Szentesi tévhitek - Hogy is volt? 01. rész


Sajátos múltidézésre hívjuk az olvasót. Kicsit kétkedünk ugyanis, hogy mindenki tisztában van városunk történetének egyes ellentmondásos részleteivel. Úgy tapasztaltuk, keringenek bizonyos tévhitek, féligazságok, amiknek valahol kell, hogy legyen magyarázata. A leggyakoribb kérdéseket válogattuk ki, s igyekeztünk utánanézni a hiteles válaszoknak szakirodalmakban, illetve korabeli újságcikkekben. Mivel alapvetően levéltári kutatásokra támaszkodtunk,– most egy kicsit vidámabb hangot ütve meg –  „a tévhitek és mellékhatások” tekintetében megkérdeztük (fő) levéltárosunkat, Labádi Lajost is, aki nem jött zavarba a kérdések hallatán. A Szentes Helyismereti Kézikönyve és egy sor más helyi kiadvány, valamint forrásként megjelölt újságcikk volt segítségünkre, hogy tisztába tegyünk néhány kérdést. Az olvasónak már csak egy dolga van: eldönteni, megbízike forrásaink szavahihetőségében, vagy nem engedi kiábrándítani magát. Eláruljuk, mi sem találtunk mindenre egyértelmű választ.
 


…Szentes névadója nem is létezett?

A város nevének eredetét a helyi legenda, amely a Petrák-krónikából maradt fenn, egy bizonyos Zendus János magyar hadvezérhez köti, aki a szájhagyomány szerint megalapítója, megmentője, s első földesura is volt a településnek. A történelemtudomány azonban nem ismer ilyen nevű hadvezért, a kutatók szerint Szentes neve a Szente-Mágocs család nevéből eredeztethető. Az egykor a vidéket benépesítő Ond vezér törzséből, a Bor-Kalán nemzetségből származó família a 13. században országos jelentoségűvé vált.


Kurca egy basa lánya volt?

Szintén egy legendához kapcsolódik a Szentesen átfolyó Kurca nevének eredete. A Petrák-krónika több változatban is említést tesz róla, de mindegyik alapja az a feltételezés, hogy a Kurca, mielőtt még így hívták, az Amád vagy Almád nevet viselte. A Kurca nevet a török időkből, egy személynévből eredezteti fent említett forrásunk. Történt ugyanis, hogy egy török (basa?) fia, vagy felesége, mások szerint lánya (hát, ennyire homályos ez a dolog) beleesett a folyamba, s az úszni nem tudó férfi a parton jajveszékelve hozzá tartozója nevét kiáltozta: Kurca! Kurca! Az esetet rejtekükből figyelő magyaroktól terjedhetett el aztán szájhagyomány útján a Kurca elnevezés. Eddig a legenda. Azonban még jóval a törökök ideérkezése előtt, 1075-ben I.Géza oklevele már említést tesz a Curicea folyóról, melyet a király a Szent Benedekrendi barátoknak adományozott, s amely azonosítható a mai Kurcánkkal. A szláv nyelvben egyébként megtalálható a kurica szó, melynek jelentése: jérce, tyúk.


Vívtak-e Szentesnél sorsdöntő csatát a törökkel?

Egy csata története olvasható a Petrák-krónikában, amit lehet, hogy meg sem vívtak, vagy ha meg is vívták, más források szerint nem akkor, nem azok, és messze nem volt olyan jelentős. A krónika arról számol be, hogy Veterani tábornok Szentes határában verte szét a Szeged felmentésére igyekvő törököket, nem pedig Zentánál, mint azt Barta Gábor, neves szaktudós írta tanulmányában. A Szentesi Lap 1887-ben megerősítette, hogy Szentes alatt, az alsó nyomáson ütközött meg Veterani tábornok a török-tatár haddal, s utóbbiak vesztesége 800 ember volt, a mieinknél pedig 600 katona esett el. Sima László Szentes város története című munkájában óriási tévedésnek nyilvánította a zentai változatot, s az általa megfogalmazottak élnek a szentesiek emlékezetében. Szentes Helyismereti Kézikönyve Veterani szentesi ütközetét csupán legendának tartja, de valamilyen kisebb összecsapás, törökfuttatás biztosan volt Szentes határában, melyet a helyiek emlékezete később felnagyított.


Fürdött-e Kossuth a Kurcában?

Déd-, ük-, vagy szépapáink idejében állítólag még iható volt a Kurca vize. Mindenesetre fürdésre is alkalmasabb volt, mint manapság. A fáma szerint Kossuth Lajos is megmártózott benne. Valóban? És vajon mikor? Ismereteink szerint négyszer járt városunkban az államférfi a forradalmi időkben, először 1848 októberében, amikor nagy hatású toborzóbeszédet tartott a Piac-téren  (1892 óta a nevét viseli a főtér). Akkor az éjszakát is Szentesen töltötte, s a történelmi események viharában ugyan jócskán eltörpül annak jelentősége, vajon mikor volt ideje fürdeni a Kurcában, mi most mégis ennek próbálunk a nyomára bukkani. Nos, a Vukovics Sebő viszszaemlékezései 1849-re címmel a Szemere-kormány igazságügyminiszterének megjelent emlékiratai adhatnak erre a kérdésre egyértelmű választ. „Túl a Tiszán nem messze Kossuthot utolértem. Egy csárda előtt várta Perczel seregének arra vonulását... De a sereg sokáig nem jött, s én tovább utaztam Kunszentmárton felé, hova Kossuth is jött. Onnan Szentesen keresztül, hol a nép Kossuthot nagy lelkesültséggel fogta körül, s ketten fürödni mentünk a Kurca vizén felállított fürdőbe, Vásárhelyre menénk hálásra...” – áll Vukovics jegyzeteiben, mely szerint július 11-én értek Szegedre, így tehát Kossuth Lajos 1849 júliusában vett fürdőt a Kurcában.
 

Tényleg Petőfi Zoltánkát ringatták a múzeumi bölcsőben?

Néhai Rózsa Gábor mesélt előszeretettel történeteket arról a fából faragott régi bölcsőről, mely a múzeum tulajdonát képezi, s melyet a mérnök-muzeológus úgy emlegetett, mint amiben a „Sasfiókot”, azaz Petőfi Sándor fiát ringatták. Hogy miből gondolta? Lehet, hogy a logikája vezette, mert a költő apósa, Szendrey Ignác uradalmi tiszttartó volt Nagymágocson, a szentesi Péter Pál Polgárház a mindenkori tisztviselők lakása volt. Viszont ráakadtunk egy korabeli újságcikkre, mely beszámol a  gyermekbútor múzeumba kerüléséről, s ha nem is bizonyítékul, de adalékul szolgál a feltételezéshez. „Petőfi ereklye a muzeumban. Legutóbbi időben a Csongrádmegyei Muzeum több érdekes tárgygyal gyarapodott, köztük özv. Stammer Sándorné úrnő útján egy 1831-ben készült bölcsővel, amelyben 1850-ben Petőfi Sándor Zoltán fiát ringatták. – Ugyanis Petőfi özvegye Szendrey Julia a szabadságharc alatt többször, majd utána mindig a szüleinél Nagymágócson tartózkodott, amely alkalommal a velük komaságban levő Pokomándiék adták oda használatra azt a bölcsőt, amelyben később az egész Stammer családot ringatták.” – közölte az Alföldi Ellenzék 1910. december 4-i száma. [1.]


Az oldalon felhasznált források:

Irodalom:
[1.] Darók József: Szentesi tévhitek - Hogy is volt? - Szentesi Élet 2012. december


 

 

 

 

 

 


Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK