-- BELÉPÉS

 OLDALTÉRKÉP - KEZDŐOLDAL - ARCKÉPCSARNOKKÖZTÉRI ALKOTÁSOK -  -  ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEK - MÚZEUMOK KIÁLLÍTÓHELYEK  TERMÉSZETI ÉRTÉKEK  -  UTCÁK TEREK -    KÖNYVESPOLCRA - IMPRESSZUMVENDÉGKÖNYV 
 


LEXIKON
 
A, Á - B - C - CS - D -E, É - F - G - GY - H -I, Í - J - K - L - LY - M - N NY - O, Ó - Ö, Ő -P - Q - R - S - SZ - T -TY - U, Ú - Ü, Ű - V - W - X - Y - Z - ZS

TEMATIKUS OLDALAK
A képre kattintva galériák megtekinthetőek
Már 674 kincs az oldalon

Legújabb feltöltések


Dudás Sándor szobrász
Labádi Lajos (1953-2019)
Labádi Lajos-dombormű (2020)
Trianon-emléktábla (2020)
1914-1919 Pro Pátria emléktábla
Szenyéri János (1841-1921)
Szenyéri János-emlkétábla (2019)
Komor Marcell (1868-1944)
Komor Marcell-mellszobor
Veréb Imre (1936-1982)
Veréb Imre-emléktábla
Tóth József-emléktábla
Petőfi S. Ált. Isk.-emléktábla
Barta János-emléktábla

Nagyajtósi István (1908-1989)

Velünk élő örökség
A Szentesi TV Állomás
Szentes kincsei
Bese László
Mozgóképek Szentesen
Aki iszik belőle, váljon egészségére
A szentesi díszkút története
A művelődés szentesi otthonai
Veszett Nagy Sándor nyomában
Szentesi szó-képek
Megszakadt életút
A Vasúttörténeti Alapítvány gépészeti gyűjteménye Szentesen
Elestek a dicsőség mezején
Szentesi disznótoros könyv
40 éves a Galéria
Szentes halmai
Szentes rejtett kincsei
Szentesi életrajzi évfordulók 1988
Szentesi életrajzi évfordulók 1987
Szentes és a repülés
Megszentelt határ
Szentesi fazekaskönyv
A Lajtha László zeneiskola fél évszázada
Petrák - krónika
Amire emlékszem
Húsz év könyv
Kiss Bálint református lelkipásztior élete és munkássága
Harruckern János György-mellszobor
Szentesi anekdoták
CSMHE évkönyve 2011-2012
A vekeri halastó madárvilága
Pirity Mátyás-emléktábla
Pirity Mátyás (1911-2003)
Sportuszoda alapkő-emléktábla
Dr. Rébeli Szabó József-emléktábla
Emlékfa - 2011
Kopjafa
1956-os emlékoszlop
Szóváltás a barázda végén
Büszkeségpont
Gyónás
Kruplicukor
Fegyveres életfa (1983)
Kopjafa (2016)
Emlékfa - 1980
Ivókút-2012
Emlékfa - 2015
MÁV motorgarázs emléktábla
Emlékfa - 2004
Egyenruhák - kiállítás képgaléria
Tavasz a természetben - képgaléria
Makett kiállítás
Műszakiak Napja - képgaléria
Arcképek Szentesről - képgaléria
XIII. Műszakiak Napja - képgaléria
Látogatás az Árpád Agrár Zrt. Szentlászlói telepén
Barangolás Szentes kincsei között - előadás képgaléria
Mátkaság, esküvő, lakodalom - néprajzi előadás képgaléria

"Rejtelmek, ha zengenek..." kiállításmegnyitó képgaléria
A szentesi városháza építéstörténete - könyvbemutató képgaléria
A szentesi városháza építéstörténet - könyv
Nagy Imre festő festményei
Hírversek 001
Tokácsli Lajos festőművész képei
Tokácsli Lajos centenáriumi emlékalbum
Síma Ferenc (1912-?)
Min nevettek őseink...
Szentháromság-szobor építése
Szentháromság szobor
Kálvária szoborcsoport
Könyvespolcra - Nézzétek az álmot játszom

 


TUDTA?

Könyvespolcra

KÖNYVESPOLCRA


Készült egy 39 oldalas összeállítást, amely áttekinti a 2018-as időszaki kiállításokat és róluk megjelenő újság cikkeket. A képre kattintva PDF formátumban letölthető.

 

 

számláló
Indulás: 2011-12-28
 

időjárás
 
Sz - lexikon
Sz - lexikon : Szentes - Hódmezővásárhely HÉV - 1893—1949

Szentes - Hódmezővásárhely HÉV - 1893—1949


1849 után a bécsi vasútpolitika a magyarországi vasúthálózat tervezésénél a birodalmi érdekeket tartotta szem előtt. A vasútvonalak kiépítésében elsősorban a gazdasági érdek volt döntő. Az 1850-es években tervezett kikerülő "elterlés" később fokozatossan meghiúsult és Pest vált a Nagy-Magyarországot behálózó vasútvonalak csomópontjává.

Hódmezővásárhely viszonylag korán ünnepelhette vasúti kapcsolatának megvalósulását. A Helytartótanács 1868. augusztusában megadta az engedélyt a Békéscsabáról Szegeden át Szabadkáig kiépítendő vasút létesítéséhez.

Hódmezővásárhelyen  és Szentesen is egyre erőteljesebben jelenkezett az igény, hogy a két városnak legyen meg a közvetlen összeköttetése a fővárossal. A kezdeményezés Szentesről indult el 1870-ben.

Mindenki akart a Szentest Hódmezővásárhellyel összekötő vasutat. Az egész régió közlekedésügye mozgásba rendült, de viharos kérdéssé vált, hogy merre vezessen a nyomvonal. Az előtervek sokrétűsége, az egymással ütköző más-más érdekeket szolgáló változatok és az érettük hadba állított érvelések emésztették az ambíciót.

Az első kapavágásra 1892. novemberében került sor. Már nyár végén szerzödtettek 120 szentesi, szegvári és mindszenti kubikost. Egyszerre több helyen is hozzáfogtak a dologhoz, de sajnos nagyon hamar beállt a fagyos, csapadékos tél.

Az épitők nyomában a régi korok emlékei tárultak fel, a nagyhegyi szölökből, ahol a vasútépítők homokbányája működött. Az itt előkerült másfél száz darabbol álló leletegyüttest a Magyar Nemzeti Múzeum leltárkönyve "Szentes város ajándéka"-ként jegyezte be.

Hóban, fagyban, sárban 1893. februárjában újból hozzákezdtek a vasút építéséhez. A terv eredetileg Szentesen Nagyvölgy partján, a temetőkön vitte volna keresztül a nyomvonalat. a református egyház összefogva a többiekkel azt kérte, hogy a nyomvonalat tolják el a temető túlsó szélére, és egyben fel is ajánlotta, hogy ott viszont ingyen bocsájtja rendelkezésre a vasút építéséhez szükséges helyet.

A síneket a vonal kétharmad részén már 1893 júniusára lefektették. Szentesen az állomás forgalma nemcsak az építkezés miatt, de már a folytatásban reménykedő lehetőségek forgalomnövelő hatása is felpezsdűlt. A jó üzleti érzékkel rendelkező Kass Gusztáv, a szentesi nagyvendéglő és az állomási étterem bérlője omnibuszjáratot állított be az esti vonaérkezést megcsodáló kiránduló polgárok ki- és beszállításához.

Szeptemberre már annyira kész volt a vasúti pálya, hogy a kis ördöngős járgánnyal, a drezinával, végig lehetet rajta hajtani.

1893. október 21-én a műtanrendőri megnyitás vezetését a kereskedelmi miniszter nevében Papp Árpád miniszteri titkár vezette. A szakértői bejárás 9 órakor kezdődött, s oly kiváló minősítéssel záródott, hogy délután 1 órára Vásárhelyre érve a minisztériumi titkár nyomban megadta az engedélyt az új közforgalmú vasút üzembehelyezésére. [1]

A helyi sajtó így írt az eseményről

— Vasutmegnyitási ünnepély

A szentes—vásárhelyi vasút műtanrendőri bejárása és hivatalos megnyitása tegnap ment végbe a kereskedelmi minisztérium műszaki közegei és az érdekeltség közbenjöttével. A kereskedelmi minisztert, mint az eljáró küldöttség elnöke Papp Árpád miniszteri titkár, a műszaki osztályt pedig több vasúti szakközegen kivül Kovács aradi üzletvezetőségi főnök képviselte. A vármegye részéről Csató alispánnal élén a megyei kiküldöttek, Hód-Mező-Vásárhelyt Baksa Lajos polgármester, Szegvárt, Mindszentet az elöljáróság, Szentest Burián Lajos polgármester, Abaffy főmérnök képviselték. Ott volt Zsilinszky Mihály volt főispán is, Tallián Béla főispán, Balogh János, Endrei Gyula és Sima Ferencz országos képviselők. A vonat reggel 9 órakor indult ki a szentesi pályaudvarból, mivel minden állomásnál és őrháznál vizsgálat alá lettek véve a műtárgyak, csak d. u. 1 órakor érkezett be Hód-Mező-Vásárhelyre. — Öröm volt látni azt a lelkesültséget, melylyel Szegvár és Mindszent népének ezre és ezre várta az első vonatot. Szegváron Korpás Pál plébános, Mindszenten Keller Lajos plébános fogadtak lelkes üdvözlő beszédekkel a küldöttséget. Az üdvözlő beszédekre a kormány nevében Papp Árpád fölülvizsgáló küldöttségi elnök válaszolt. A vasút kiépítése kifogástalannak találtatott, s a közforgalomnak azonnal át is adatott. S miután erről a jegyzőkönyv fel lett véve, a bejárásnál részt vevők bankettre gyűltek össze a hódmezővásárhelyi nagyvendéglőben, hol a hivatalos toasztok előtt — miután Zsilinszky főispán a szegedi vonattal elutazott és a banquet végét nem várhatta be — dr. Filó Lajos állt föl és egy meleghangú pohárköszöntőben éltette Zsilinszkyt, kijelenté, hogy ő csak politikailag nem ért egyet Zsilinszkyvel; mert ő jüggetlenség-párti ember; de örömmel ismeri el Zsilinszky érdemeit és őt élteti. Mondanunk, is fölösleges, hogy — miután ezen vasut megnyitásánál legnagyobb részben azok szerepeltek megyénkből, kik a Zsilinszky korszaknak hivei, rendkívül fellelkesültek Filó ur köszöntőjén, sőt magát Zsilinszkyt is szólásra késztette ez a nem várt pohárköszöntő és beszéd. — Ezen kis intermezzo közben folyt az ebéd és a maga helyén, a pecsenyénél Csató alispán állt föl és éltette a kereskedelmi minisztert, ki ezen vasút építésnél erős támogatója volt az érdekeltségnek. Majd Baksa polgármester emelt poharat és éltette a miniszter jelenlevő képviselőjét Papp Árpád miniszteri titkárt, ki nyomban felkelt és Szentes és Hód-Mező-Vásárhely lelkes közönségéért emelt poharat. — E pohárköszöntők alatt hallani lehetett, hogy azon táborból, honnan a Zsilinszkyre szóló pohárköszöntő megindult, panaszos kifakadások hangzottak föl Szentes ellen, amely nem járult ezen vasút létesítéséhez. S bizony már csak az hiányzott, hogy nyíltan felálljanak és azt mondják, hogy mit keresnek itt a szentesiek ? Csendes abczugolások is voltak hallhatók Szentes ellen és ahonnan ez jött, ott dr. Filó Lajos mellett Mátéffy Kálmán, Csató Kálmán, Schlezinger Károly, Csúcs Antal, Vecseri János urak ültek. — Megvalljuk őszintén, hogy ez nekünk nem esik zokon; mert nem idegen emberek bántották meg Szentest, hanem saját fiai, melyet aztán a vásárhelyiek igyekeztek is két kézzel helyre hozni: mert Baksa polgármester és Endrei Gyula országos képviselők lelkes pohárköszöntőkben emlékeztek meg Szentesről. Így folyt le a szentes—vásárhelyi vasút megnyitási ünnepélye alkalmából endezett banquett. Biz ez nem volt lélekemelő momentuma ennek a szép alkotásnak; de azt hisszük, hogy más lesz a hangulat a vásárhely—makói vasút megnyitásánál; mert most már ezt a munkát kell megkezdenünk !  [2]
 


Az oldalon felhasznált források:

Irodalom:

[1] Fogas Pál: Száz éves volt a Szentes - Hódmezővásárhely helyiérdekű vasút (Szentes, 1993.)
[2] Szentesi Lap, 1893. október 22.

Kép:
Szentesi Indóház az 1900-as évek elején - forrás: internet
 

 

 

 

 


Ahhoz, hogy legyõzd a félelmed, rá kell ébredned, hogy nincs menekvés attól, amitõl rettegsz. - David Gemmell    *****    „Evil will never be countered while good men do nothing.“    *****    Idegen vagyok. Semmi szükség rá, hogy hazudj vagy tagadj. Csak a barátokkal szemben kell álarcot hordanunk.    *****    Új twich csatornám, minden érdeklõdõt vár, Fortnite, Warzone gameplayeket streamelve!    *****    Az okkultizmusban és a történelemben számos híres, hírhedt példát találhatunk, de a Rose Harbori vonal nem túl jelentõs.    *****    MOVIE-NIGHT - AJÁNLÓ - filmek, sorozatok - AJÁNLÓ - MOVIE-NIGHT    *****    Az élet egy komédia, ostoba, beteges komédia, ahol bolondok játsszák a szerepeket. - DAVID GEMMELL    *****    Képek,vers, blog, irka-firka, sztorik, tõlem, bárkinek:)    *****    Rose Harbor, egy kis város, ami tele van titkokkal. Vajon ki fogja megfejteni õket? Talán éppen Te leszel az!    *****    Kíváncsi vagy az új world of warcraft kiegészítõre?    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL    *****    A horoszkópod ismerete nagyon sok segítséget nyújt, életed során a döntéseit meghozatalában. Rendeld meg most! Kattints!    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL    *****    Új tartalom a Blogomon    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL    *****    A horoszkópod megismerése, nem kíváncsiság, hanem intelligencia kérdése. Keress meg és nézzük meg együtt, én segítek!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie,én segítek értelmezni amit látsz.Rendeld meg a képleted!    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL    *****    Részletes születési horoszkóp + 3 év elõrejelzés diplomás asztrológustól nagyon kedvezõ áron. Sok olvasmány vár nálam!!!    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL