-- BELÉPÉS

 OLDALTÉRKÉP - KEZDŐOLDAL - ARCKÉPCSARNOKKÖZTÉRI ALKOTÁSOK -  -  ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEK - MÚZEUMOK KIÁLLÍTÓHELYEK  TERMÉSZETI ÉRTÉKEK  -  UTCÁK TEREK -    KÖNYVESPOLCRA - IMPRESSZUMVENDÉGKÖNYV 
 


LEXIKON
 
A, Á - B - C - CS - D -E, É - F - G - GY - H -I, Í - J - K - L - LY - M - N NY - O, Ó - Ö, Ő -P - Q - R - S - SZ - T -TY - U, Ú - Ü, Ű - V - W - X - Y - Z - ZS

TEMATIKUS OLDALAK
A képre kattintva galériák megtekinthetőek
Már 674 kincs az oldalon

Legújabb feltöltések


Dudás Sándor szobrász
Labádi Lajos (1953-2019)
Labádi Lajos-dombormű (2020)
Trianon-emléktábla (2020)
1914-1919 Pro Pátria emléktábla
Szenyéri János (1841-1921)
Szenyéri János-emlkétábla (2019)
Komor Marcell (1868-1944)
Komor Marcell-mellszobor
Veréb Imre (1936-1982)
Veréb Imre-emléktábla
Tóth József-emléktábla
Petőfi S. Ált. Isk.-emléktábla
Barta János-emléktábla

Nagyajtósi István (1908-1989)

Velünk élő örökség
A Szentesi TV Állomás
Szentes kincsei
Bese László
Mozgóképek Szentesen
Aki iszik belőle, váljon egészségére
A szentesi díszkút története
A művelődés szentesi otthonai
Veszett Nagy Sándor nyomában
Szentesi szó-képek
Megszakadt életút
A Vasúttörténeti Alapítvány gépészeti gyűjteménye Szentesen
Elestek a dicsőség mezején
Szentesi disznótoros könyv
40 éves a Galéria
Szentes halmai
Szentes rejtett kincsei
Szentesi életrajzi évfordulók 1988
Szentesi életrajzi évfordulók 1987
Szentes és a repülés
Megszentelt határ
Szentesi fazekaskönyv
A Lajtha László zeneiskola fél évszázada
Petrák - krónika
Amire emlékszem
Húsz év könyv
Kiss Bálint református lelkipásztior élete és munkássága
Harruckern János György-mellszobor
Szentesi anekdoták
CSMHE évkönyve 2011-2012
A vekeri halastó madárvilága
Pirity Mátyás-emléktábla
Pirity Mátyás (1911-2003)
Sportuszoda alapkő-emléktábla
Dr. Rébeli Szabó József-emléktábla
Emlékfa - 2011
Kopjafa
1956-os emlékoszlop
Szóváltás a barázda végén
Büszkeségpont
Gyónás
Kruplicukor
Fegyveres életfa (1983)
Kopjafa (2016)
Emlékfa - 1980
Ivókút-2012
Emlékfa - 2015
MÁV motorgarázs emléktábla
Emlékfa - 2004
Egyenruhák - kiállítás képgaléria
Tavasz a természetben - képgaléria
Makett kiállítás
Műszakiak Napja - képgaléria
Arcképek Szentesről - képgaléria
XIII. Műszakiak Napja - képgaléria
Látogatás az Árpád Agrár Zrt. Szentlászlói telepén
Barangolás Szentes kincsei között - előadás képgaléria
Mátkaság, esküvő, lakodalom - néprajzi előadás képgaléria

"Rejtelmek, ha zengenek..." kiállításmegnyitó képgaléria
A szentesi városháza építéstörténete - könyvbemutató képgaléria
A szentesi városháza építéstörténet - könyv
Nagy Imre festő festményei
Hírversek 001
Tokácsli Lajos festőművész képei
Tokácsli Lajos centenáriumi emlékalbum
Síma Ferenc (1912-?)
Min nevettek őseink...
Szentháromság-szobor építése
Szentháromság szobor
Kálvária szoborcsoport
Könyvespolcra - Nézzétek az álmot játszom

 


TUDTA?

Könyvespolcra

KÖNYVESPOLCRA


Készült egy 39 oldalas összeállítást, amely áttekinti a 2018-as időszaki kiállításokat és róluk megjelenő újság cikkeket. A képre kattintva PDF formátumban letölthető.

 

 

számláló
Indulás: 2011-12-28
 

időjárás
 
J - lexikon
J - lexikon : Jótékonysági bálak a Pesti Népszinház javára Szentesen (Szerző: Lantos Imre)

Jótékonysági bálak a Pesti Népszinház javára Szentesen (Szerző: Lantos Imre)


Molnár György színész-rendező francia színházak mintájára, első népszínházát Budán nyitotta meg, de gazdaságtalan működése miatt bezárták. "A népszínházi eszme" címmel röpiratot tesz közzé. A népszínházak fontosságáról így nyilatkozott ...Helyet tehát a nagyszámú néposztálynak színházainkban! Ez legyen első gondja a város atyáinak, kik a lakosság számára színházakat építenek, mert soha nem kell feledni, hogy ezen osztály csak is ünnepnapokon, vagy valami rendkívüliebb előadásokra jön a színházba, ámde ekkor tömegesen jönne és így egymástól kedvet kapna a színházhoz, kivált, ha kispénzért a maga fajtája közt ülve nézheti az előadást...

ELŐZMÉNYEK

1861. Molnár György színész-rendező megalakította a Budai Népszínházat. A színház egy átépített raktárban kezdte meg működését. Műsorán népszínművek, operettek szerepeltek. Alig néhány hónap után már látszott, hogy a vállalkozás nem lesz sikeres. Az oka többek között az, hogy Budát akkor idegen ajkúak, zömmel német polgárok lakták, Pestről pedig nehézkes volt a színház megközelítése. Széchenyi Ödön a Népszínházi Bizottmány elnöke kijelentette, hogy …Az a baj, hogy vállat vonva nézzük a népszínház vajúdását, nem gondolva meg, hogy nem magán-mulatóhelyről, hanem közművelődési, hazai, nemzeti jelentőségű intézetről van szó…

1864. A gazdaságtalan működés miatt felfüggesztik a színház működését.

1867. A Budai Népszínház új társulattal újból megnyitja kapuit.

1868. Molnár György "A népszínházi eszme" címmel röpiratot tesz közzé, hogy feltétlenül szükség lenne egy népszínházra, amely befogadná a Nemzetibe már nem férő tömegeket, kielégítené igényeiket, formálná ízlésüket és jó magyar nyelvű előadásokkal háttérbe szorítaná a német színházakat.

1870. A színház sorsa újból megpecsételődött. Az ok többek közt az volt, hogy a Buda városa eladta a telket, amin az épület állt.

1872. március 15. Hosszas előkészület után megalakul a Pesti Magyar Népszínházat Alapító Társulat, feladata az új állandó népszínház felépítése. Az építkezéshez szükséges félmillió forintot adakozásból, segélyekből gyűjtötték össze, de elfogadtak alapítványi, sőt sorsjátékból származó pénzeket is.

JÓTÉKONYSÁGI BÁLAK A NÉPSZÍNHÁZ JAVÁRA SZENTESEN

1872. május 5. Az adakozásra való felszólítást szinte valamennyi sajtó közölte. … Tisztelettel fölszólítjuk a kaszinók, az olvasó körök s egyéb egyesületek elnökségét s tagjait, magán hivatali karokat, az elöljáróságokat városokban és községekben, a lelkészeket, vidéki laptársainkat, a magyar lakosságot összeségében és fejenként: karolják föl fővárosuk magyarosodásának ügyét azon nemes lelkesedéssel, melyre méltó, melynélkül az üzlet foglalja el a templomokat, s mely a magyar fajnak oly szép jellemző tulajdonsága volt mindenha. Pest városának képviselő testülete hálára kötelező áldozattal indult elől, egy oly telket ajánlván föl ingyen a leendő Pest legdíszesebb helyén, a sugárúton e czélra, minek értéke ma is  meghaladja a 200,000 frtot. Mi többi Magyarország vagyunk hivatva a többi 500,000 frtot összerakni. Fogjuk-e? — Tudni nem lehet, kétségbe vonni nem szabad!...

1872. augusztus 18. A szentesi fiatalokból álló "Egyetértés" társaskör felhívást intézett a Szentesi Lap számában, hogy hangversennyel egybekötött táncestélyt rendez a Pesten felállítandó Magyar Népszínház javára. Szentes szinte elsőként csatlakozott a kezdeményezéshez. A bálrendező bizottság a következő személyekből állt. Fekete Márton elnök, Vosits Ferenc titkár, Soós Péter pénztáros, Kovács Elek ellenőr, Dezső Lajos Katona József, Szalay Miklós és Sarkady Nagy Mihály rendezők.

1872. augusztus 24. A felhívásra sokan jelentkeztek, de az augusztusi rossz időjárás nem igazán kedvezett a rendezvénynek.  A helyi Szentesi lap így írt az eseményről ...Nagy volt a készülődők száma, hogy mégis oly kevesen vettek részt az élvezetes mulatságon, annak oka Lajos napja, különösen pedig Jupiter pluvinus, ki szürke esőköpenyével már kora hajnalban betakará az eget s angolosan őszi phlegmával öntözgeté nyakon kerti locsolójával a próbára siető szereplőket, báli csokrot, fehér ruhát. S hogy a kedves vidékieknek is kijusson, s nekik se legyen okuk panaszra, hát az ő reményöket és vágyaikat meg beletaposá az országutak sarába...

A hangversenyt a helybeli első zenekar nyitotta meg. Utána a műkedvelő és szerepelni vágyó szentesi lakosok következtek. Török Etelka kisasszony egy Arany János versel szerepelt. Majd Kiss Teréz és Szalai Jolán kisasszonyok zongorajátéka következett. Páczi Mihály és Joó Károly az "Afrikai nő" című darabból játszott részleteket. A helybeli dalegylet több vidám dalt adott elő. Majd a műsort Abaffi Irma kisasszony zongorajátéka, Erdélyi Ignác úr hegedűjátéka és Joó Károly úr zongorajátéka mellett Katona József szavalt. A helyi újság az eseményről így írt. ...Általában a közönség nem csalódott, sőt egyes daraboknál várakozáson felüli kielégítést nyert, s így jogos azon óhaj, bár több ilyen élvezetes estékben részesítettnék a pártoló közönséget...

A bálon a szentesi hölgy lakosok igen szép számmal képviseltették magukat, amiről a helyi újság így írt ...Nem hagyhatom dicsérő felemlítés nélkül azon örvendetes körülményt, hogy a hölgyek igen egyszerű, nem költséges, de ízlés teljes öltözékben jelentek meg.  Valamint azt sem, hogy a mi hölgyeink határozottan mentesek egy rossz szokástól, mely más vidéki táncestélyeket megzavar és feszesekké tesz, nevezetesen, nem hánytorgatják magukat fitymáló kicsinyléssel vidéki hölgyek ellenében általában eszökbe sem jut azok öltözékének bírálgatásában bocsátkozni, és inkább kedélyesek és barátságosak, mintsem azok jókedvét csak egy tekintettel is elrontani akarnák...  Szentesen ebben az időben nem sok műsoros est volt, így örömmel vettek minden ilyen jellegű összejövetelt. A rossz időjárás ellenére a bál nagyon jól sikerült és reggelig tartott.

1872. szeptember 01. Az "Egyetértés" társaskör nevében Fekete Márton a Szentesi Lapban mondott köszönetet az adományozóknak, és a rendezvényen résztvevőknek. A megszabott belépődíjon felül nagyon sokan támogatták a rendezvényt, elsősorban pénzadománnyal. Tóth Antal pedig a vendéglő termeit adta oda díjmentesen a bál számára.  Az összes bevétele 212 frt. 50 kr., a kiadások pedig 148 frt. 52 kr. voltak. A tiszta bevétel 63 frt. 98 kr. volt, amit eljuttattak a Pesti Magyar Népszínházat Alapító Társulatnak.

1873. január 18. A Kaszinó-Egylet is bált szervezett a kaszinó könyvtár és a Pesti Népszínház javára. A bál nem volt sikeres szinte csak a zenészek díját tudták kifizetni belőle. A helyi újság így írt az eseményről. ...Gyanították volna csak szépeink, miképp úgy fog kiütni, hogy ábrándokban se lehet vígabb mulatságot teremteni, még jégesőben is megkeresték volna. A hölgyek ugyan gyéren voltak képviselve, de annál több volt a táncos fiatalember... A cikket azzal fejezték be, hogy a bált egy hét múlva újból megrendezik és elvárják a részvételt.

1873. február 8. A Kaszinó-Egylet az első sikertelen bál után még egyszer megrendezte a mulatságot.  Az újságcikk megtette hatását nagyon sokan jöttek el rendezvényre.

1873. február 23. A Kaszinó-Egylet közleményben adott értesítést a bál sikeréről. Bevétel összesen a két bál alkalmával 253 ft. 10 kr., kiadások összesen 192 ft. 65 kr. tiszta jövedelem 65 ft. 45 kr. volt. A befolyt összeget a saját könyvtárának és a Pesti Népszínház javára szétosztották.

UTÓSZÓ

Közadakozásból az építkezésre huszonötezer forint gyűlt össze, szinte minden nagyobb településen rendeztek gyűjtést a cél érdekében. Az építkezés teljes költsége hétszázezer forint volt.

1874. március 12. Ferdinand Fellner és Hermann Helner tervei alapján megkezdődik az építkezés Budapesten.

1875. október 15. Az Pesti Népszínház megnyitotta kapuit.

1908.  Az épületet a Nemzeti Színház vette át.

1963.  Az épületet  statikai okokra hivatkozva, az épülő M2-es metró vonal építése miatt lebontják.

1965. április 23. Az épület utolsó részeit is lebontják. Egy gyönyörű épülettel lett szegényebb Budapest.


Felhasznált irodalom:

Heltai Gyöngyi - Népszínház a nemzetépítésben. A szakmai diskurzus kialakulása (1861–1881)
Széchenyi Ödönt idézi: Kempelen 1862: XI.
Molnár 1876: 66.
Felhívás - Vasárnapi Újság, 1872. május 12.
Táncestély a Népszínház javára - Szentesi Lap, 1872. augusztus 18.
Hangversennyel egybekötött táncmulatság a népszínház javára - Szentesi Lap, 1872. szeptember 1.
A bevétel közlése - Szentesi Lap, 1872. szeptember 1.
Kaszinó egylet - Szentesi Lap, 1873. január 26.
Bál krónika - Szentesi Lap, 1873. február 13.
A bevétel közlése - Szentesi Lap, 1873. február 23.
http://mult-kor.hu
udapestcity.org

 

 

 


Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK